Tula Tungkol sa Ina at Ama (10 Halimbawa)

Tula Tungkol sa Ina – Ang kabatiran na ang pagiging isang Ina ay hindi isang hamon na basta-basta. Hindi rin ito nagiging madali ang mga sakripisyo na kanilang ginagawa upang mapanatili ang kaayusan sa kanilang pamilya. Ang ating mga Ina ay likas na may pagmamahal at pag-aalaga, kaya’t nararapat lamang na bigyan sila ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga tula bilang pasasalamat sa kanilang di-mabilang na pagtitiis, pag-aalay ng oras, at higit sa lahat, sa walang-kapantay na pagmamahal na kanilang ipinapamalas sa atin.

NgatNang.com – Ang mga tula na inyong mababasa tungkol sa mga Ina ay nagmula sa mga piling makatang Pilipino, na aming pinagsama-sama upang magsilbing inspirasyon at patibayin pa ang ating pagmamahal sa kanila, ang mga ilaw ng ating tahanan. Sa bawat salita at tugma, layunin namin na bigyang halaga ang dedikasyon ng mga Ina at iparating ang kahalagahan ng kanilang papel sa ating buhay.

Tula Tungkol sa Ina at Ama
Tula Tungkol sa Ina at Ama

Halimbawa ng mga Tula tungkol sa Ina

Inang Bituin ng Aming Pusong Pinagpala

Sa dilim ng gabi, kislap mo’y gabay,
Ina, ilaw ng tahanan, sa’yong pag-ibig, palaging tapat.

Sa bawat galak, at sa bawat hirap,
Ibong iniingatan, sulyap mo’y lunas sa dilim ng gabi.

Sa mga patak ng ulan, gunita ng halakhak,
Sa’yong mga kamay, pag-ibig ay walang katapusan.

Sa pagbabalik-balik, pagbabasa ng mga kwento,
Iyong mga bisig, ginhawa sa bawat pintig ng puso.

Sa pag-awit ng himig, alay ng pag-asa,
Ina, ang bulaklak, kagandahan ng umaga.

Sa bawat pagtingin, pintig ng iyong pag-ibig,
Tunay na Ina, diwa ng pagkakaisa.

Sa bawat paglubog ng araw, ngiti mong sinisilayan,
Sa’yong mga mata, kinang ng buhay ay araw-araw na isinasantabi.

Sa’yong mga pangarap, kami’y iyong tala,
Ina, sa’yong piling, mundo’y puno ng pag-asa.

Kahit anong pag-ikot ng oras, pusong di-mabilang,
Inang mahal, ‘yong mga anak, sa’yong mga halik ay naglalakbay.

Sa bawat buhay ng kaharian, pag-ibig mo ang hari,
Inang mahal, walang katulad, sagisag ng kaharian ng pagmamahal.

Sa’yong mga palad, aming daang magiliw,
Ina, sa’yong yakap, pagmamahal, tahanan ng pag-asa’y sumibol.

Ilaw ng Pagsilang: Oda sa Ina

Sa yugto ng umaga, lihim mong paglaya,
Ina, ang pag-usbong mo’y lihim na kay ganda.

Sa pagluha ng langit, pagpapalad mong biyaya,
Bawat patak ng ulan, hiyaw ng iyong pag-ibig sa aming puso.

Ang iyong mga kamay, sa’yong pag-ukit ng landas,
Sa bawat haplos, kinukusang naglalakbay ang mga pangarap.

Sa’yong mga mata, alitaptap ng bituin,
Gabay sa dilim, nagdadala ng liwanag sa aming kawalan.

Sa’yong mga halakhak, kaharian ng kaligayahan,
Sa bawat tawa, mundong puno ng pagsasama.

Sa pagtahak ng mga hakbang, sabayang paglakbay,
Inang mapagmahal, bawat landas ay isinasayaw ng iyong pag-ibig.

Ang iyong pangalan, salita ng pag-asa,
Sa’yong paglisan, araw-araw naming nadarama.

Sa’yong pagyakap, init ng tahanan,
Sa bawat sandali, sa’yo’y nagpapasalamat sa walang hanggang pagmamahal.

O Inang mahal, pusong iyong tinatahak,
Sa bawat halik, pag-ibig mo’y sinasambit ng aming mga labi.

Ina, tanglaw sa gabi ng aming buhay,
Sa’yong pangalan, ang awit ng pag-ibig ay laging buhay.

Alab ng Inang Handog: Sa Pagsilang ng Pag-ibig

Sa silong ng kanyang mga halik,
Ina’y kandili ng lihim na pag-asa.

Sa tuwing gabi’y yumayakap,
Mga mata’y bituin ng pagmamahal.

Ang mga kamay na nag-aalaga,
Sa bawat galak, pag-iyak ay kasabay.

Sa paglakbay ng kanyang pagmamahal,
Ina’y hangarin sa puso’y laging sagisag.

Ang tinig ng Inang nagmumula sa puso,
Sa tuwing tinatawag, mundo’y kanyang pinapagalaw.

Sa kanyang ngiti, araw ay bumabalik,
Sa mga matang puno ng pangarap.

Sa bawat hakbang, palad na nag-uukit,
Ina’y tanglaw sa dilim, tala sa gabi.

Bawat pangalan ng Ina’y awit ng pag-asa,
Sa mga sulok ng tahanan, kanyang pag-ibig ay nagliliyab.

Sa pagdating ng umaga,
Liwanag ni Ina, umuusbong na pag-asa.

Ang pangalan ng Ina’y payak na sagisag,
Ng pag-ibig na walang kahulugan.

Pag-ibig ni Ina’y ilaw sa dilim,
Bunga ng walang kapantay na halaga.

Sa pagsilang ng pag-ibig,
Inang Handog, kandila ng buhay.

Ang Awit ng Ina sa Pagsilang ng Pagmamahal

Sa paglubog ng araw at pagsiklab ng bituin,
Ina, ang iyong pag-ibig ay lihim na sumiklab.

Sa’yong mga halakhak, musika ng pagsilang,
Bawat tinig, sa puso namin ay kanyang hinihipan.

Mga kamay mong nag-aalaga, kayamanan ng pagmamahal,
Sa’yong pagyakap, mundo’y nagiging maaliwalas.

Sa pagtahak ng pagmamahal, landas ay nilalakbay,
Bawat hakbang, may halong pagsusumikap.

Bilang bituin sa dilim, sa gabi’y sumisiklab,
Inang mahal, sa’yong ilaw, pag-asa’y laging masilayan.

Bawat luhang dumadaloy, sa puso’y nagiging himig,
Pag-ibig mong wagas, walang kahulugang hangganan.

Sa pangalan mo’y awit ng pag-asa,
Ang Ina, yugto ng pagmamahal, tala ng pangarap.

Bawat galak at lungkot, iyo’y kaakibat,
Sa’yong mga mata, mundo’y nagiging makulay at buo.

O Ina, sa’yong pangalan ay sumasabay ang pagsinta,
Sa bawat araw, sa’yong mga palad, pag-ibig ay laging kumikislap.

Sulyap ng Inang Pagmamahal

Sa pag-usbong ng umaga, lihim na siyang bukas,
Sa’yong mga mata, init ng araw ay naglalabas.

Sa bawat paglubog ng gabi, bituin mo’y sumisiklab,
Inang mahal, kanyang pag-ibig, lihim na nagpapasilay.

Mga kamay mong mahinhin, nag-aalaga’t bumubukas,
Sa’yong mga halakhak, musika ng pag-ibig, sa gabi’y nakatambad.

Bawat galak at pag-iyak, iyong kasabay,
Sa bawat galang, sa’yong pagmamahal, aming nadarama.

Paglalakbay ng buhay, iyong tala sa palad,
Bawat hakbang ay may silong ng pag-ibig, iyong alay.

Sa’yong mga mata, buhay ay nagiging kulay,
Ang Inang lihim na anghel, nagdadala ng pag-asa.

Bawat pangalan mo, awit ng pagmamahal,
Sa’yong pangalan, Inang handog ng langit.

O Ina, sa’yong yakap, mundo’y nagiging tahanan,
Sa’yong mga bisig, pag-ibig ay walang kapantay na halaga.

Sa bawat pag-ikot ng oras, ang Inang lihim na nagmamahal,
Sa’yong pangalan, pag-ibig ay laging nagsisimula’t nagtatapos.

Halimbawa ng mga Tula tungkol sa Ama

Lakbay ng Amang Lihim

Sa pagyakap ng dilim, ang tala’y naglalakbay,
Ama, sa’yong lihim, mundo’y nabubuo’t sumasabay.

Bawat hakbang sa lupa, alingawngaw mo’y kasama,
Sa pagtahak ng buhay, mga paanyaya’y taglay ang iyong halakhak.

Mga kamay mong malakas, aming gabay sa landas,
Sa bawat pag-angat, Ama, iyong kaharian ay nagniningning.

Sa’yong mga mata, bituin ng pagmamahal,
Paglingap ng Inang Langit, kaharian ng kapayapaan.

Bawat pangalan mo, himig ng pag-asa,
Sa’yong pangalan, aming dala’y lakas at saya.

Sa pagluha ng langit, alingawngaw mo’y maririnig,
Ama, sa’yong pag-ibig, pag-asa’y laging nabubuhay.

Bawat galak at lungkot, paglalakbay mo’y kasama,
Sa’yong pangako, araw-araw ay umuusbong ang pag-asa.

O Amang mahal, sa’yong yakap, mundo’y nagiging matiwasay,
Sa’yong mga gabay, buhay ay nagiging lihim na kayamanan.

Sa bawat pag-ikot ng oras, ang alingawngaw mo’y sumisiklab,
Sa’yong pangalan, Ama, aming mga puso’y laging sumisigla.

Salaysay ng Amang Tagapagtanggol

Sa pagtunog ng araw, ang Ama’y nagigising,
Tagapagtanggol ng tahanan, sa’yong pag-ibig ay sumisilay.

Bawat hakbang sa mundong mapanganib,
Sa’yong mga kamay, kami’y ligtas sa alinmang gipit.

Mga mata mo’y sumiklab na parang bituin,
Bawat patak ng pawis, ginto ng pagmamahal ang halaga.

Sa gitna ng unos, iyong mga bisig,
Ay aming panghawak, sa paglaya ng pag-asa.

Ang tinig mo’y sigaw ng lakas at tapang,
Sa tibay ng puso mo, mundo’y nagiging maaliwalas.

Sa bawat ngiti mo, lihim na umuusbong,
Ama, sa’yong puso, laging may malasakit at dangal.

Bawat pangalan mo, awit ng tagumpay,
Sa’yong pangalan, Ama, pag-asa’y walang kapantay.

Sa paglakad ng buhay, sa’yong paanyaya,
Ama, ang gabay mo’y aming lihim na yaman.

O Amang mapagmahal, sa’yong pag-ibig, kami’y nagiging malaya,
Sa’yong mga palad, mundo’y nabubuo ng pag-asa at saya.

Sa bawat pag-ikot ng oras, aming mga puso’y nagbubunyi,
Sa’yong pangalan, Ama, aming lakbay ay puno ng pag-asa at tagumpay.

Ang Ulap ng Pagmamahal ng Ama

Sa langit ng aming buhay, ulap ng pagmamahal,
Ama, sa’yong pag-ibig, kami’y lulukso’t maglalakbay.

Bawat araw ay may kulay sa’yong mga mata,
Sa pag-angat ng araw, aming mundo’y masilayan.

Mga kamay mong nagbibigay ng sigla,
Sa paglakad ng buhay, Ama, iyong kasama.

Bawat galak, bawat tagumpay,
Sa’yong mga mata, taglay ang pag-asa’t pag-ibig.

Ang tinig mong nagdadala ng payapang himig,
Sa’yong mga pangako, aming puso’y kumakapit.

Bawat pangalan mo’y musika ng pag-asa,
Sa’yong pangalan, Ama, tagumpay ay nababalot ng pagmamahal.

Sa dilim ng gabi, Ama’y ilaw ng pag-asa,
Sa paglipad ng ulap, pag-ibig mo’y laging sumasabay.

O Ama, sa’yong yakap, aming tahanan,
Sa’yong mga payapang halakhak, mundo’y nagiging mas makulay.

Sa bawat pag-ikot ng oras, aming mga puso’y sumisigla,
Sa’yong pangalan, Ama, kami’y nagiging maligaya’t puno ng pagmamahal.

Paglalakbay ng Amang Tanglaw

Sa dapithapon ng buhay, ang Ama’y sumisiklab,
Tagapagtanggol ng pangarap, sa’yong lihim, naglalakbay.

Bawat hakbang sa lupa, taglay ang tapang,
Sa’yong mga kamay, aming landas ay nagsisimula’t naglalakbay.

Mga mata mo’y parang bituin sa gabi,
Bawat patak ng pawis, alay ng pag-ibig sa aming mga puso.

Sa harap ng unos, iyong mga bisig,
Ay aming takas, sa paglaya ng pangarap na kayamanan.

Ang tinig mo’y sigaw ng pag-asa,
Sa tibay ng puso mo, mundo’y nagiging mas makulay.

Sa bawat ngiti mo, lihim na sumisilay,
Ama, sa’yong puso, may pag-ibig na walang hanggan.

Bawat pangalan mo, awit ng tagumpay,
Sa’yong pangalan, Ama, kami’y nabubuhay na may saysay.

Sa paglakad ng buhay, sa’yong pangunguna,
Ama, ang iyong gabay ay aming lihim na lakas.

O Amang mapagmahal, sa’yong pagmamahal, kami’y nagiging malaya,
Sa’yong mga palad, mundo’y puno ng pag-asa’t lihim na tagumpay.

Sa bawat pag-ikot ng oras, aming mga puso’y nagbibigay galang,
Sa’yong pangalan, Ama, aming paglalakbay ay puno ng pag-asa at tagumpay.

Ang Pagsilang ng Halik sa Hangin

Sa paghagupit ng hangin, ang Ama’y lumilikha,
Tagapagtanggol ng gabi, sa’yong mga bisig kami’y dumaramay.

Bawat paglakad mo’y may kahulugan,
Sa pagbangon ng araw, iyong mga pangarap ang aming tinitingala.

Mga kamay mong nag-aangat sa alapaap,
Sa’yong mga halakhak, mundo’y nagiging mas magaan.

Bawat galak, bawat tagumpay,
Sa’yong mga mata, nakakabit ang pangako ng pag-ibig.

Ang tinig mong nagdadala ng payakang kaharian,
Sa’yong mga pangako, aming puso’y nababalot ng aliw.

Bawat pangalan mo’y himig ng pag-asa,
Sa’yong pangalan, Ama, tagumpay ay may musika.

Sa dilim ng gabi, Ama’y ilaw ng pag-asa,
Sa paglipad ng hangin, pagmamahal mo’y laging sumasabay.

O Ama, sa’yong yakap, mundo’y nagiging tahanan,
Sa’yong mga payapang halakhak, aming pag-ikot ay may pagsilang.

Sa bawat pag-ikot ng oras, aming mga puso’y sumisiklab,
Sa’yong pangalan, Ama, kami’y naglalakbay na may lihim na kasiyahan.

Konklusyon

Sa sampung halimbawa ng tula tungkol sa Ina at Ama, naipakita ang ganda at kaibahan ng kanilang mga papel sa buhay. Ang mga tula ay naging daan ng ekspresyon na naglalarawan ng pagmamahal, pagpapahalaga, at pasasalamat sa magulang. Gamit ang mga metapora at imahen, ipinapakita ng mga makata kung paano ang pag-aaruga ng Ina at ang karunungan ng Ama ay maaaring maging suporta at pinagmumulan ng inspirasyon para sa pamilya. Mula sa mga damdamin ng kahalagahan hanggang sa mga pang-araw-araw na aspeto, ang mga tula ay naging mga likhang-sining na nagpapakita ng pag-ibig sa pamilya.

Sa pangkalahatan, ang mga tula na ito ay nagbibigay ng parangal at pasasalamat sa papel ng Ina at Ama bilang haligi sa pagtatayo ng pundasyon ng pamilya. Bawat saknong ay naglalahad ng malalim na emosyon, nagkukuwento ng paglalakbay ng buhay, at nagbibigay ng larawan ng mga mahahalagang sandali na isinusuong sa kanilang piling. Ang mga tula na ito ay nagbibigay ng pananaw na may angking kasiningan at nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pamilya, patunay na ang pagmamahal ng mga magulang ay ang tinta na nagbibigay kulay sa pahina ng buhay.

Related posts