Sawikain: 150+ Halimbawa ng Sawikain at Kahulugan

Sa bawat salita ng sawikain, bumubukadkad ang kaharian ng karunungan at katutubong karunungan ng ating mga ninuno. Ang mga sawikain ay hindi lamang mga simpleng pangungusap, kundi mga gintong bahagi ng ating kultura na naglalaman ng malalim na aral at pang-unawa sa buhay. Sa artikulong ito, tara’t paglakbay tayo sa masalimuot na daigdig ng sawikain, kung saan ang bawat letra at kahulugan ay parang gintong butil na nagbubunga ng pangmatagalang kaalaman at gabay para sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Sa higit sa 150 halimbawa ng sawikain at kanilang mga kahulugan, ating tuklasin ang likas-yaman ng mga kasabihang nagtataglay ng mga nuggets ng karunungan mula sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas. Sa bawat pahina, buksan natin ang pintuan ng pambansang kakayahan na ipinamana sa atin ng mga magigiting na Pilipino. Isang masalimuot na paglalakbay ang naghihintay, puno ng kakaibang aral na magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng kamalayan at pagpapahalaga sa ating sariling kultura.

Halimbawa Ng Sawikain at Kahulugan
Halimbawa Ng Sawikain at Kahulugan

Ano ang Sawikain

Sa malupit na pag-ikot ng oras, ang sawikain o idiom ay nagiging saksi sa kayamanang kultura ng isang wika. Sa wikang Ingles, tinatawag itong idiom, at ito’y mga salita o pagsasanib ng mga salita na nagtataglay ng kakaibang anyo ng pahayag. Ang sawikain ay hindi lamang simpleng mga salita; ito’y kumakatawan sa masalimuot na kahulugan at nagbibigay buhay sa mga aral at damdamin ng isang lipunan.

Ang bawat sawikain ay parang lihim na kaharian, nagdadala ng misteryo sa kahulugan ng mga ito. Gamit ang malalim na salita, binibigyang buhay ng mga ito ang mga pangyayari, sitwasyon, at karanasan ng tao. Hindi ito basta-bastang pagsasalita; ito’y isang sining na naglalarawan ng masalimuot na realidad ng buhay.

Sa bawat idiom, isang payak na salita ay napapalitan ng mga malalim at makahulugang pahayag, na nagdudulot ng kakaibang kasaysayan sa bawat kwento. Ang mga ito’y tila mga bituin sa gabi na nagbibigay liwanag sa madilim na langit ng kahulugan. Sa pamamagitan ng mga ito, ang wika ay nagiging mas makulay, at ang bawat pag-uusap ay nagiging parang sayaw ng mga salita na naglalaro sa malupit na tugma ng sawikain.

150+ Sawikain Halimbawa at Kahulugan

Sa pagsusuri ng Sawikain: Halimbawa at Kahulugan, isinasalaysay namin ang kahalagahan ng mga ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ilalim ng artikulong ito, matatagpuan mo ang iba’t ibang halimbawa ng mga sawikain kasama ang kanilang kahulugan.

 1. Balat-sibuyas
  Kahulugan: Labis na sensitibo o madaling maapektohan ng emosyon
  Halimbawa: Huwag mong biruin si Maria, balat-sibuyas siya pagdating sa mga biro.
 2. Langit-lupa
  Kahulugan: Napakalaking agwat o pagkakaiba
  Halimbawa: Ang kahandaan niya sa pag-aaral at ng kanyang kapatid ay langit-lupa.
 3. Utak-patatas
  Kahulugan: Walang laman o walang alam
  Halimbawa: Akala mo naman matalino siya, pero utak-patatas lang pala.
 4. Bunga ng kanyang pawis
  Kahulugan: Resulta ng masipag na trabaho
  Halimbawa: Ang bahay na iyon ay bunga ng kanyang pawis at tiyaga.
 5. Pusong bato
  Kahulugan: Walang pakiramdam o malupit sa damdamin
  Halimbawa: Hindi marunong maawa si Carlos, parang pusong bato ang kanyang puso.
 6. Hangin ang laman ng ulo
  Kahulugan: Walang laman o walang sustansya ang sinasabi
  Halimbawa: Huwag mo siyang pakinggan, hangin ang laman ng ulo niya.
 7. Kung hindi ukol, hindi bubukol
  Kahulugan: Walang mangyayari kung hindi angkop o kaakibat
  Halimbawa: Kung hindi ukol ang iyong plano sa proyekto, hindi bubukol ang tagumpay.
 8. Bunga ng kaalaman
  Kahulugan: Resulta ng mabuting edukasyon
  Halimbawa: Ang mataas na marka niya ay bunga ng kanyang kasipagan at bunga ng kaalaman.
 9. Laging handa
  Kahulugan: Palaging handang tumulong o sumuporta
  Halimbawa: Si Ana ay laging handa sa oras ng pangangailangan ng kanyang mga kaibigan.
 10. Iba ang patakbo ng utak
  Kahulugan: May kakaibang paraan ng pag-iisip
  Halimbawa: Iba ang patakbo ng utak ni Mateo pagdating sa mga solusyon sa problemang matematika.
 11. Matamis na bunga ng pakikisama
  Kahulugan: Mabuting relasyon o kaibigan
  Halimbawa: Ang masigla at masayang samahan ng magkakaibigan ay matamis na bunga ng pakikisama.
 12. Bato sa langit, tamaan huwag magagalit
  Kahulugan: Huwag magtaka kung ikaw ay mapuna kung ikaw ay may maling gawain
  Halimbawa: Sabi nga, bato sa langit, tamaan huwag magagalit, kaya’t dapat ay maging maingat sa gawain.
 13. Bawang sa apoy
  Kahulugan: Makakasakit o magiging sagabal
  Halimbawa: Siya ang bawang sa apoy sa tuwing may di pagkakaunawaan sa grupo.
 14. Pait ng kahapon
  Kahulugan: Mga masasamang karanasan o alaala
  Halimbawa: Hindi madaling kalimutan ang pait ng kahapon, ngunit ito’y dapat harapin at lampasan.
 15. Damong ligaw
  Kahulugan: Tao na hindi karapat-dapat sa tiwala
  Halimbawa: Ingat ka sa kanya, damong ligaw ang kanyang ugali.
 16. Bunga ng pangarap
  Kahulugan: Resulta ng masigasig na pagtatrabaho para sa pangarap
  Halimbawa: Ang tagumpay niya sa negosyo ay bunga ng pangarap at determinasyon.
 17. Kasing-laki ng pako
  Kahulugan: Sobrang tigas o matigas ang ulo
  Halimbawa: Siya’y kasing-laki ng pako, hindi marunong sumunod sa payo ng matanda.
 18. Baha ng kagandahan
  Kahulugan: Sobrang ganda o kaakit-akit
  Halimbawa: Pagpasok mo sa kanyang silid, parang baha ng kagandahan ang nadarama mo.
 19. Kuwintas ng kasinungalingan
  Kahulugan: Ang mga kasinungalingang nagdudulot ng problema
  Halimbawa: Huwag kang magsinungaling, baka magsuot ka ng kuwintas ng kasinungalingan.
 20. Itaga mo sa Bato
  Kahulugan: Pangako o kumpromiso
  Halimbawa: Itaga mo sa bato, gagawin ko ang lahat para sa ating proyekto.
 21. Apoy sa ilalim ng Kawa
  Kahulugan: Malaking alanganin o panganib
  Halimbawa: Ang pagkakaroon ng malaking utang ay parang apoy sa ilalim ng kawa.
 22. Palakpak ng Tsinelas
  Kahulugan: Malakas o matindi ang bagsik
  Halimbawa: Ang palakpak ng kanyang tsinelas ay nagsasaad ng kanyang galit.
 23. Pait ng Luya
  Kahulugan: Mapait o masakit na karanasan
  Halimbawa: Ang pait ng luya ang nararamdaman niya matapos mawalan ng trabaho.
 24. Singkwenta-singkwenta
  Kahulugan: Paminsang pangyayari o bihirang kaganapan
  Halimbawa: Ang pagkakaroon ng malaking kita ay singkwenta-singkwenta lang mangyayari.
 25. Puting Tainga
  Kahulugan: Hindi marunong makinig o sumunod
  Halimbawa: Ang may puting tainga ay madalas mapahamak sa kanyang desisyon.
 26. Sabik sa Bukas
  Kahulugan: Handang harapin ang kinabukasan
  Halimbawa: Ang mga kabataan ay dapat maging sabik sa bukas para sa kanilang magandang kinabukasan.
 27. Bunga ng Tamad
  Kahulugan: Resulta ng kawalang-galang sa trabaho o pagpupursigi
  Halimbawa: Ang pagkakaroon ng mababang marka ay bunga ng tamad na pag-aaral.
 28. Halakhak ng Mga Kuwago
  Kahulugan: Malakas at masalimuot na tawa
  Halimbawa: Ang halakhak ng mga kuwago ay narinig sa kabila ng madilim na gubat.
 29. Sa Ilalim ng Araw
  Kahulugan: Ngayon o sa kasalukuyan
  Halimbawa: Ang mga ito ay nangyari sa ilalim ng araw ngayong umaga.
 30. Damong-mabilis
  Kahulugan: Tao na madaling makalimot o magbago ng desisyon
  Halimbawa: Huwag kang magtiwala sa kanya, damong-mabilis siyang magpalit ng isip.
 31. Lasa ng Pait
  Kahulugan: Bitter o masamang karanasan
  Halimbawa: Ang paghihiwalay ay nag-iwan ng lasa ng pait sa kanyang puso.
 32. Pintura ng Katarungan
  Kahulugan: Patas o makatarungan
  Halimbawa: Ang kanyang desisyon ay parang pintura ng katarungan, walang kinikilingan.
 33. Habang May Buhay, May Pag-asa
  Kahulugan: Huwag sumuko dahil mayroon pa ring pagkakataon
  Halimbawa: Habang may buhay, may pag-asa na magbago ang takbo ng iyong kapalaran.
 34. Tinik sa Lalamunan
  Kahulugan: Hindi makapagsalita o makapagpahayag ng totoo
  Halimbawa: Ang takot ay parang tinik sa lalamunan, nakahadlang sa tapang ng kanyang puso.
 35. Salamin ng Katotohanan
  Kahulugan: Malinaw na pagtingin sa totoong pangyayari
  Halimbawa: Ang pag-aaral ng kasaysayan ay isang salamin ng katotohanan.
 36. Kaakibat ng Tagumpay
  Kahulugan: Mga pagsubok o paghihirap sa pag-abot ng pangarap
  Halimbawa: Ang pagsisikap at hirap ay kaakibat ng tagumpay.
 37. Asin sa Bawat Sugat
  Kahulugan: Pagpapakatag ng sakit o lungkot
  Halimbawa: Ang bawat sugat ay parang asin, nagpapakatag ng sakit sa puso.
 38. Tamis ng Unang Pag-ibig
  Kahulugan: Maganda at hindi malilimutang karanasan
  Halimbawa: Ang tamis ng unang pag-ibig ay nagbigay ligaya sa kanyang buhay.
 39. Bulaklak ng kahapon
  Kahulugan: Alaala ng nakaraan
  Halimbawa: Ang lumang litrato ay bulaklak ng kahapon na nagpapabalik sa masasayang alaala.
 40. Kambing sa kanyang balikat
  Kahulugan: Pansamantalang pasan ang responsibilidad
  Halimbawa: Bilang panganay, siya ay parang kambing sa kanyang balikat na nagdadala ng bigat ng pamilyang ito.
 41. Luha ng Kalangitan
  Kahulugan: Ulan o pag-ulan
  Halimbawa: Sa labas, naririnig mo ba ang luha ng kalangitan? Umuulan na naman.
 42. Agos ng Kamatayan
  Kahulugan: Napakabilis na pangyayari o pangyayaring malapit nang mangyari
  Halimbawa: Ang pagmamaneho ng mabilis na takbo ay agos ng kamatayan.
 43. Hapdi ng Bituin
  Kahulugan: Tagumpay o karangalan
  Halimbawa: Ang pagtatapos ng pag-aaral ay isang malaking hapdi ng bituin para sa pamilya.
 44. Lapad ng Pananaw
  Kahulugan: Malawak o bukas ang isipan
  Halimbawa: Ang pag-aaral ng iba’t ibang kultura ay nagbukas ng lapad ng pananaw ng mga estudyante.
 45. Maalikabok na Gunita
  Kahulugan: Malabo o hindi tiyak na alaala
  Halimbawa: Ang maalikabok na gunita ay nagdudulot ng kalituhan sa kanyang isipan.
 46. Pundar ng Kukote
  Kahulugan: Kaalaman o intelehensiya
  Halimbawa: Ang pag-aaral ng mga aklat ay nagdadagdag ng pundar ng kukote.
 47. Tuhog ng Pag-asa
  Kahulugan: Bagay na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa
  Halimbawa: Ang makikita mong mga bata na masigla sa pag-aaral ay tuhog ng pag-asa para sa kinabukasan.
 48. Salamin ng Galit
  Kahulugan: Pinapakita ng mukha ang tunay na damdamin
  Halimbawa: Nakikita mo ang salamin ng galit sa kanyang mukha pagkatapos ng di pagkakaintindihan.
 49. Kasaysayan ng Kabaong
  Kahulugan: Mga hindi malilimutang pangyayari o karanasan
  Halimbawa: Ang kanyang paglakbay sa iba’t ibang bansa ay kasaysayan ng kabaong na nagbibigay kulay sa kanyang buhay.
 50. Kamao ng Pagbabago
  Kahulugan: Determinasyon sa pagtahak ng ibang landas
  Halimbawa: Ang pagtatagumpay niya sa kabila ng mga pagsubok ay resulta ng kamao ng pagbabago.
 51. Maikli ang Kandila
  Kahulugan: Maiksi ang oras o panahon
  Halimbawa: Huwag mong sayangin ang maikli ang kandila, gawin mo na ang dapat gawin ngayon.
 52. Damong-malas
  Kahulugan: Tao o bagay na dala ng malas o sumpa
  Halimbawa: Ayaw mong makasama si Marco, damong-malas daw siya sa mga plano.
 53. Bulong ng Hangin
  Kahulugan: Sekretong pinapadala o itinatago
  Halimbawa: Ang bulong ng hangin ay nagdala ng masamang balita sa buong barangay.
 54. Hapdi ng Paglimos
  Kahulugan: Masakit na karanasan ng kahinaan
  Halimbawa: Ang kanyang paglimos ay nagdudulot ng hapdi ng paglimos sa kanyang puso.
 55. Kuko ng Pangarap
  Kahulugan: Munting hakbang o progreso patungo sa pangarap
  Halimbawa: Ang pag-aaral araw-araw ay kuko ng pangarap na patungo sa mas magandang bukas.
 56. Mata ng Kagubatan
  Kahulugan: Maingat na pagmamasid o pagmamasid ng paligid
  Halimbawa: Ang mata ng kagubatan niya ay nagbigay daan sa kanyang pagsagip sa aksidente.
 57. Patak ng Luha ng Langit
  Kahulugan: Pag-ulan o pag-iyak
  Halimbawa: Nang bumagsak ang malakas na ulan, parang patak ng luha ng langit ang naramdaman ng lahat.
 58. Salamin ng Pag-asa
  Kahulugan: Bagay o pangyayari na nagbibigay inspirasyon at pag-asa
  Halimbawa: Ang tagumpay ng mga atleta sa Olympics ay salamin ng pag-asa para sa bayan.
 59. Bunga ng Talino
  Kahulugan: Produkto ng kahusayan sa isang larangan
  Halimbawa: Ang kanyang imbensiyon ay bunga ng talino at husay sa teknolohiya.
 60. Lasa ng Tagumpay
  Kahulugan: Matamis na karanasan ng pagwawagi
  Halimbawa: Ang pagtanggap ng parangal ay nagdala ng lasa ng tagumpay sa kanyang puso.
 61. Luha ng Kalikasan
  Kahulugan: Malupit na unos o kalamidad
  Halimbawa: Ang bagyong dumating ay nagdala ng luha ng kalikasan sa maraming komunidad.
 62. Salamin ng Galang
  Kahulugan: Paraan ng pakikipagtrato na may paggalang
  Halimbawa: Ang pagtingin sa mata ng may edad ay salamin ng galang.
 63. Patak ng Pag-ibig
  Kahulugan: Maliit na senyales o ekspresyon ng pagmamahal
  Halimbawa: Ang pagtulong sa pag-aangkat ng bag ay isang patak ng pag-ibig para sa kapwa.
 64. Kumpas ng Kagandahan
  Kahulugan: Pagkilala sa estetika o kaayusan
  Halimbawa: Ang pag-arte niya sa pintura ay kumpas ng kagandahan.
 65. Bahaghari ng Pangarap
  Kahulugan: Simbolo ng pag-asa at pangarap
  Halimbawa: Ang pagsikat ng araw pagkatapos ng ulan ay parang bahaghari ng pangarap.
 66. Gintong Kamay
  Kahulugan: Kamay na may magandang layunin o tulong
  Halimbawa: Ang gintong kamay ng pagtulong ay laging handang umalalay.
 67. Salamin ng Katapatan
  Kahulugan: Tapat o hindi mapanlinlang na ugali
  Halimbawa: Ang pagtupad sa pangako ay salamin ng kanyang katapatan.
 68. Hangin ng Pagbabago
  Kahulugan: Kilos o pangyayaring nagdadala ng positibong pagbabago
  Halimbawa: Ang pagtatanim ng puno ay hangin ng pagbabago para sa kalikasan.
 69. Tinta ng Kamalian
  Kahulugan: Maling impormasyon o desisyon
  Halimbawa: Ang paglalakbay na walang mapa ay tinta ng kamalian.
 70. Silakbo ng Galak
  Kahulugan: Labis na kasiyahan o saya
  Halimbawa: Ang pagtatagumpay sa paligsahan ay dala ng silakbo ng galak.
 71. Salamin ng Pananampalataya
  Kahulugan: Pagtitiwala sa sarili o sa Diyos
  Halimbawa: Ang pagharap sa hamon ng buhay ay salamin ng kanyang pananampalataya.
 72. Palad ng Kapalaran
  Kahulugan: Takbo o takdang itinakda ng kapalaran
  Halimbawa: Ang kanilang pagtatagpo sa di inaasahang lugar ay palad ng kapalaran.
 73. Bahaghari ng Pagkakaiba
  Kahulugan: Pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng tao
  Halimbawa: Ang pagtanggap sa lahat ng uri ng tao ay bahaghari ng pagkakaiba.
 74. Hangin ng Pag-asa
  Kahulugan: Pag-asa o pangako ng mabuti
  Halimbawa: Ang tulong ng kapitbahay sa oras ng krisis ay hangin ng pag-asa.
 75. Titiyak ng Kasiguruhan
  Kahulugan: Pangako o garantiya
  Halimbawa: Ang kanyang salita ay titiyak ng kasiguruhan sa tagumpay ng proyekto.
 76. Kawayan ng Kapayapaan
  Kahulugan: Simbolo ng katahimikan at pagkakaisa
  Halimbawa: Ang watawat ng bansa ay kawayan ng kapayapaan.
 77. Pagsibol ng Kasiyahan
  Kahulugan: Pag-usbong ng ligaya o kaligayahan
  Halimbawa: Ang pagkakaroon ng bagong kaibigan ay pagsibol ng kasiyahan.
 78. Balahibo ng Takot
  Kahulugan: Pakiramdam ng takot o pangamba
  Halimbawa: Ang kakaibang ingay sa gabi ay nagdala ng balahibo ng takot sa kanyang likuran.
 79. Bigas ng Kasipagan
  Kahulugan: Resulta ng masipag at matiyagang pagtatrabaho
  Halimbawa: Ang kanyang tagumpay sa negosyo ay bigas ng kanyang kasipagan.
 80. Halik ng Kamunduhan
  Kahulugan: Romantikong halik
  Halimbawa: Ang unang halik ng kamunduhan ay nagdala ng kilig sa kanilang relasyon.
 81. Alon ng Panahon
  Kahulugan: Pagbabago o takbo ng mga pangyayari
  Halimbawa: Ang alon ng panahon ay nagdadala ng iba’t ibang kaganapan sa ating buhay.
 82. Duyan ng Kasanayan
  Kahulugan: Kakayahan o talento
  Halimbawa: Ang pagtuturo ng guro ay duyan ng kanyang kasanayan.
 83. Ilalim ng Buwan
  Kahulugan: Sa malapit na oras o sandali
  Halimbawa: Kita tayo ilalim ng buwan, may sasabihin ako sayo.
 84. Salamin ng Pagkakaibigan
  Kahulugan: Matapat at tunay na kaibigan
  Halimbawa: Ang laging kasama sa kahit anong pagsubok ay salamin ng pagkakaibigan.
 85. Kandado ng Pagtitiwala
  Kahulugan: Pagkakaroon ng buong tiwala
  Halimbawa: Ang kanyang mga sikreto ay naka-kandado ng pagtitiwala.
 86. Sagisag ng Kagitingan
  Kahulugan: Simbolo ng tapang at katapangan
  Halimbawa: Ang medalyang natanggap niya ay sagisag ng kanyang kagitingan sa laban.
 87. Agos ng Kapalaran
  Kahulugan: Landas na itinakda ng tadhana
  Halimbawa: Ang pagtanggap ng trabaho ay agos ng kapalaran para sa kanya.
 88. Pulang Patak ng Dugo
  Kahulugan: Malupit o masaklap na karanasan
  Halimbawa: Ang kanyang pagkakabasag ng puso ay pulang patak ng dugo para sa kanya.
 89. Tugma ng Damdamin
  Kahulugan: Pagkakasundo o pagkakatugma ng emosyon
  Halimbawa: Ang pagbigkas ng tula ay tugma ng damdamin ng makata.
 90. Tiklap ng Pagnanasa
  Kahulugan: Matindi o masiglang pagnanasa
  Halimbawa: Ang pagkikita ng magkasintahan ay tiklap ng pagnanasa sa kanilang mga mata.
 91. Buhos ng Pag-ibig
  Kahulugan: Malakas o walang hanggang pagmamahal
  Halimbawa: Ang pag-aalaga sa pamilya ay buhos ng pag-ibig ng isang magulang.
 92. Bulong ng Gunita
  Kahulugan: Malamig o masalimuot na alaala
  Halimbawa: Ang bulong ng gunita ay nagdudulot ng lungkot sa kanyang puso.
 93. Tanim ng Pangarap
  Kahulugan: Plano o pangarap na inaasam-asam
  Halimbawa: Ang pagsusumikap sa pag-aaral ay tanim ng kanyang pangarap na maging propesyonal.
 94. Ibon ng Tagumpay
  Kahulugan: Simbolo ng tagumpay at layunin
  Halimbawa: Ang pagtaas ng iyong kumpanya ay ibon ng tagumpay sa negosyo.
 95. Alon ng Pasasalamat
  Kahulugan: Pagpapahalaga at pasasalamat
  Halimbawa: Ang pagbibigay ng tulong sa kapwa ay alon ng pasasalamat.
 96. Kiliti ng Kasayahan
  Kahulugan: Maliit na bagay na nagdudulot ng kaligayahan
  Halimbawa: Ang tawanan ng mga bata ay kiliti ng kasayahan sa tahanan.
 97. Salamin ng Pag-usbong
  Kahulugan: Simbolo ng pag-unlad at pag-asenso
  Halimbawa: Ang bagong gusaling itinayo ay salamin ng pag-usbong ng isang komunidad.
 98. Luhang Pait
  Kahulugan: Pagsisisi o pangungulila
  Halimbawa: Ang luhang pait ay patak ng damdamin ng kahit sino sa pagkakaroon ng pagkukulang.
 99. Patak ng Pagpupunyagi
  Kahulugan: Munting hakbang tungo sa tagumpay
  Halimbawa: Ang bawat patak ng pagpupunyagi ay naglalaman ng mga maliliit na tagumpay sa buhay.
 100. Hangin ng Pangarap
  Kahulugan: Pangarap o layunin sa hinaharap
  Halimbawa: Ang pag-aaral nang mabuti ay dala ng hangin ng pangarap na magtagumpay.
 101. Kumpas ng Panalo
  Kahulugan: Galak o saya sa tagumpay
  Halimbawa: Ang sigaw ng kasiyahan ay kumpas ng panalo sa laban.
 102. Bunga ng Pananampalataya
  Kahulugan: Resulta ng tiwala at paniniwala
  Halimbawa: Ang pagharap sa hamon ng buhay ay bunga ng kanyang matibay na pananampalataya.
 103. Lasa ng Pagtatagumpay
  Kahulugan: Sarap na dulot ng tagumpay
  Halimbawa: Ang pag-akyat niya sa entablado ay may lasa ng pagtatagumpay.
 104. Duyan ng Pag-asa
  Kahulugan: Simbolo ng pag-asa at lihim na pangarap
  Halimbawa: Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay duyan ng pag-asa para sa kanila.
 105. Daliri ng Talino
  Kahulugan: Pagiging matalino o maalam
  Halimbawa: Ang paglutas niya ng mahirap na problema ay daliri ng kanyang talino.
 106. Bigat ng Responsibilidad
  Kahulugan: Malaking bahagi o tungkulin
  Halimbawa: Ang pagiging lider ng grupo ay dala ng malaking bigat ng responsibilidad.
 107. Patak ng Tuwa
  Kahulugan: Munting kasiyahan o kaligayahan
  Halimbawa: Ang ngiti sa kanyang labi ay patak ng tuwa na dulot ng magandang balita.
 108. Salamin ng Pagmamahal
  Kahulugan: Paraan ng pagpapakita ng pagmamahal
  Halimbawa: Ang pag-aalaga sa mga kasamahan ay salamin ng kanyang pagmamahal sa kapwa.
 109. Buhos ng Inspirasyon
  Kahulugan: Labis na motibasyon o lakas ng loob
  Halimbawa: Ang pag-attend sa seminar ay nagdala sa kanya ng buhos ng inspirasyon.
 110. Bungang Lungsod
  Kahulugan: Mga proyekto o tagumpay sa isang komunidad
  Halimbawa: Ang pagsasanib-puwersa sa pagtatanim ay bungang lungsod ng pamahalaan.
 111. Sulyap ng Kasaysayan
  Kahulugan: Maikli o mabilisang pangyayari sa nakaraan
  Halimbawa: Ang pagbisita sa lumang bahay ay sulyap ng kasaysayan ng isang pook.
 112. Kumpas ng Talasalitaan
  Kahulugan: Sining ng pagsasalita o paggamit ng magandang salita
  Halimbawa: Ang pagtanggap ng parangal ay kumpas ng talasalitaan ng tagumpay.
 113. Talim ng Talino
  Kahulugan: Katalinuhan o kahusayan sa isang larangan
  Halimbawa: Ang pagiging topnotcher ay talim ng talino sa pagsusulit.
 114. Alon ng Tagumpay
  Kahulugan: Sunod-sunod na pangyayari ng pagwawagi
  Halimbawa: Ang pagkakapanalo sa iba’t ibang larangan ay alon ng tagumpay ng isang tao.
 115. Bunga ng Pagsusumikap
  Kahulugan: Resulta ng masipag at matiyagang pagtrabaho
  Halimbawa: Ang pag-aaral nang mabuti ay bunga ng kanyang pagsusumikap.
 116. Salamin ng Kagandahan
  Kahulugan: Paraan ng pagpapakita ng kagandahan
  Halimbawa: Ang pagkakaroon ng magandang disposisyon ay salamin ng kanyang kagandahan.
 117. Butil ng Pangarap
  Kahulugan: Maliit na bahagi o hakbang sa pag-abot ng pangarap
  Halimbawa: Ang bawat araw na pagtatrabaho ay butil ng kanyang pangarap.
 118. Kawayan ng Pagtutulungan
  Kahulugan: Simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan
  Halimbawa: Ang pagtulong-tulong sa proyekto ay kawayan ng pagtutulungan.
 119. Hapag ng Kasiglaan
  Kahulugan: Lugar ng masayang pagtitipon
  Halimbawa: Ang hapag ng kasiglaan ay puno ng tawanan at kasayahan.
 120. Kumpas ng Pag-aaral
  Kahulugan: Paraan o estilo ng pag-aaral
  Halimbawa: Ang kanyang kumpas ng pag-aaral ay nagdadala sa kanya sa mataas na grado.
 121. Ibon ng Pag-ibig
  Kahulugan: Sagisag ng romantikong damdamin
  Halimbawa: Ang ibon ng pag-ibig ay lumilipad sa kanyang puso.
 122. Balakid ng Pangarap
  Kahulugan: Hadlang o pagsubok sa pagsunod sa pangarap
  Halimbawa: Ang kahirapan ay balakid ng pangarap para sa maraming kabataan.
 123. Kawayan ng Pag-asa
  Kahulugan: Simbolo ng nagbibigay inspirasyon
  Halimbawa: Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay kawayan ng pag-asa para sa iba.
 124. Patak ng Pagsusuri
  Kahulugan: Munting bahagi ng malalim na pagsusuri
  Halimbawa: Ang bawat patak ng pagsusuri ay nagbibigay liwanag sa kanilang pananaliksik.
 125. Alon ng Tawa
  Kahulugan: Magkasunod na malakas na halakhak
  Halimbawa: Ang palabas na komedya ay nagdala ng alon ng tawa sa buong sinehan.
 126. Bahaghari ng Pangarap
  Kahulugan: Matatamis na pangarap o adhikain
  Halimbawa: Ang bahaghari ng pangarap ay nagdala ng liwanag sa kanilang buhay.
 127. Taglay na Sigla
  Kahulugan: Mayroong kakaibang lakas o enerhiya
  Halimbawa: Ang paglakad sa ilalim ng araw ay nagbibigay sa kanya ng taglay na sigla.
 128. Sulyap ng Pag-ibig
  Kahulugan: Malamlam na mata o pagtingin ng pagmamahal
  Halimbawa: Ang sulyap ng pag-ibig niya ay nagdudulot ng kilig sa kanyang puso.
 129. Bulong ng Hangarin
  Kahulugan: Sikreto o pangako sa sarili
  Halimbawa: Ang kanyang bulong ng hangarin ay nagbibigay lakas sa kanyang pag-asa.
 130. Alon ng Pananabik
  Kahulugan: Intensiyon ng paghihintay o pangungulila
  Halimbawa: Ang alon ng pananabik ay nadarama tuwing maghihintay ng mahal sa buhay.
 131. Sagisag ng Tagumpay
  Kahulugan: Simbolo ng pagtatagumpay at ginhawa
  Halimbawa: Ang trophy na natanggap niya ay sagisag ng tagumpay sa kanyang larangan.
 132. Kawayan ng Tagumpay
  Kahulugan: Simbolo ng matagumpay na pagtatapos ng proyekto
  Halimbawa: Ang finished product ay kawayan ng tagumpay para sa buong grupo.
 133. Dahon ng Karunungan
  Kahulugan: Matinding pag-unlad sa edukasyon
  Halimbawa: Ang kanyang mataas na marka ay dahon ng kanyang karunungan.
 134. Patak ng Kasiyahan
  Kahulugan: Maliit na sandali ng ligaya o kasiyahan
  Halimbawa: Ang munting regalo ay patak ng kasiyahan para sa kanyang kaarawan.
 135. Salamin ng Pangarap
  Kahulugan: Maikli o mabilisang pangyayari sa hinaharap
  Halimbawa: Ang pagsusuot niya ng toga ay salamin ng kanyang pangarap na makatapos.
 136. Hangin ng Tagumpay
  Kahulugan: Damdaming sobra ang galak
  Halimbawa: Ang tagumpay sa paligsahan ay nagdadala ng hangin ng tagumpay sa kanyang puso.
 137. Kandado ng Pag-ibig
  Kahulugan: Matibay at tapat na pag-ibig
  Halimbawa: Ang mga pagsubok ay kandado ng pag-ibig para sa magkasintahan.
 138. Buhos ng Pangarap
  Kahulugan: Mabilis na pag-unlad ng pangarap
  Halimbawa: Ang sipag at tiyaga ay nagdala sa kanya ng buhos ng pangarap.
 139. Bunga ng Pagsusumikap
  Kahulugan: Resulta ng matiyaga at masipag na trabaho
  Halimbawa: Ang kanyang mataas na marka ay bunga ng kanyang pagsusumikap sa pag-aaral.
 140. Salamin ng Pagsikap
  Kahulugan: Pagpapakita ng kahusayan o dedikasyon
  Halimbawa: Ang kanyang tagumpay ay salamin ng kanyang matinding pagsikap.
 141. Sulyap ng Pagtatagumpay
  Kahulugan: Maikling tanawin o pangyayaring sumasalamin sa tagumpay
  Halimbawa: Ang masayang mukha niya ay sulyap ng kanyang pagtatagumpay.
 142. Alon ng Kagandahan
  Kahulugan: Magkasunod na pangyayari ng kaakit-akit na bagay
  Halimbawa: Ang pag-unlad ng sining ay alon ng kagandahan sa kultura.
 143. Bahaghari ng Pag-asa
  Kahulugan: Sagisag ng pag-asa at bagong pag-asa
  Halimbawa: Ang pagdating ng tag-ulan ay bahaghari ng pag-asa para sa mga magsasaka.
 144. Kawayan ng Karunungan
  Kahulugan: Simbolo ng mataas na antas ng kaalaman
  Halimbawa: Ang graduation cap ay kawayan ng karunungan sa mga nagtapos.
 145. Lapad ng Pangarap
  Kahulugan: Malalim o malawak na pangarap
  Halimbawa: Ang pangarap na makamtan ang world peace ay lapad ng pangarap.
 146. Ibon ng Galak
  Kahulugan: Sagisag ng masidhing kasiyahan
  Halimbawa: Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay ibon ng galak para sa pamilya.
 147. Tuhog ng Pag-ibig
  Kahulugan: Simbolo ng tapat at matibay na pagmamahalan
  Halimbawa: Ang wedding ring ay tuhog ng pag-ibig sa buhay mag-asawa.
 148. Bulong ng Gantimpala
  Kahulugan: Masusing pagtutok o tiyaga
  Halimbawa: Ang tagumpay niya sa paligsahan ay bulong ng gantimpala.
 149. Hapag ng Kaalaman
  Kahulugan: Lugar ng masusing pag-aaral at pagsasanay
  Halimbawa: Ang silid-aklatan ay hapag ng kaalaman sa isang paaralan.
 150. Sagisag ng Pangarap
  Kahulugan: Simbolo o patakaran ng pangarap
  Halimbawa: Ang pag-aaral ng masusing plano ay sagisag ng pangarap sa negosyo.
 151. Ibon ng Inspirasyon
  Kahulugan: Simbolo ng lakas at inspirasyon
  Halimbawa: Ang pagwawagi sa isang laban ay ibon ng inspirasyon sa buhay.
 152. Salamin ng Pagsasanay
  Kahulugan: Paraan ng pagpapakita ng kasanayan
  Halimbawa: Ang pagganap sa entablado ay salamin ng kanyang pagsasanay.
 153. Luha ng Pangarap
  Kahulugan: Tagumpay na nakuha sa pamamagitan ng hirap at paghihirap
  Halimbawa: Ang pagtatapos ng pagsusulit na may mataas na grado ay luha ng pangarap.
 154. Kumpas ng Puso
  Kahulugan: Damdamin o intensiyon ng puso
  Halimbawa: Ang pagtulong sa nangangailangan ay kumpas ng puso.
 155. Dahon ng Pangarap
  Kahulugan: Munting bahagi ng pangarap
  Halimbawa: Ang maliit na hakbang ay dahon ng pangarap patungo sa tagumpay.
 156. Salamin ng Kaalaman
  Kahulugan: Kasanayan at pagiging pinalad sa edukasyon
  Halimbawa: Ang pagtanggap ng diploma ay salamin ng kanyang kaalaman.
 157. Bahaghari ng Tagumpay
  Kahulugan: Simbolo ng kasayahan at pagtatagumpay
  Halimbawa: Ang kanyang pagkapanalo ay bahaghari ng tagumpay sa kanyang larangan.
 158. Butil ng Inspirasyon
  Kahulugan: Maliit na bagay na nagbibigay ng inspirasyon
  Halimbawa: Ang pagbabasa ng magandang aklat ay butil ng inspirasyon sa kanyang buhay.
 159. Salamin ng Kagitingan
  Kahulugan: Paraan ng pagpapakita ng tapang at husay
  Halimbawa: Ang kanyang pagtanggap ng hamon ay salamin ng kanyang kagitingan.
 160. Gabay ng Pangarap
  Kahulugan: Tulong o inspirasyon sa pag-abot ng pangarap
  Halimbawa: Ang mentor niya ay gabay ng pangarap sa kanyang tagumpay.
 161. Tanyag na Tadhana
  Kahulugan: Kilalang patutunguhan o kahahantungan
  Halimbawa: Ang pagsusumikap ay patungo sa tanyag na tadhana ng tagumpay.
 162. Salamin ng Magandang Asal
  Kahulugan: Paraan ng pagpapakita ng mabuting asal
  Halimbawa: Ang pagtulong sa iba ay salamin ng magandang asal.
 163. Kampanilya ng Kasayahan
  Kahulugan: Simbolo ng kasiyahan at pagdiriwang
  Halimbawa: Ang pagtatapos ng proyekto ay kampanilya ng kasayahan para sa lahat.
 164. Butil ng Pag-asa
  Kahulugan: Munting inspirasyon o pangako
  Halimbawa: Ang tulong ng kaibigan ay butil ng pag-asa sa oras ng pangangailangan.
 165. Alon ng Pananampalataya
  Kahulugan: Matibay na paniniwala o tiwala
  Halimbawa: Ang pag-asa sa kabila ng kahirapan ay alon ng pananampalataya.
 166. Lapad ng Pangarap
  Kahulugan: Pangarap na may malalim na kahulugan
  Halimbawa: Ang pangarap ng makapaglingkod sa iba ay lapad ng pangarap.
 167. Sulyap ng Pagkakaisa
  Kahulugan: Maikling tagpo ng pag-uugma o pagsasama
  Halimbawa: Ang pagtutulungan ay sulyap ng pagkakaisa sa komunidad.
 168. Kumpas ng Pananaw
  Kahulugan: Paraan ng pagtingin o perspektiba
  Halimbawa: Ang pag-approach ng problema ay kumpas ng pananaw ng isang lider.
 169. Luhang May Saysay
  Kahulugan: Luha na may kabatiran o kaalaman
  Halimbawa: Ang pag-iyak niya ay luhang may saysay sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman.
 170. Butil ng Pagsusuri
  Kahulugan: Maliit na bahagi ng malalim na analisis
  Halimbawa: Ang bawat butil ng pagsusuri ay nagbibigay liwanag sa kanyang research paper.
 171. Bulong ng Pagnanasa
  Kahulugan: Pagnanasa o pangako na nasasabi nang maingat
  Halimbawa: Ang bulong ng pagnanasa ay nagdudulot ng init sa kanyang damdamin.
 172. Kampanilya ng Kagitingan
  Kahulugan: Simbolo ng matapang na kilos o gawain
  Halimbawa: Ang pagtanggap ng parangal ay kampanilya ng kagitingan sa larangan ng sining.
 173. Kawayan ng Pag-asa
  Kahulugan: Tahanan o simbolo ng positibong aspeto
  Halimbawa: Ang proyektong pang-ekonomiya ay kawayan ng pag-asa para sa bansa.
 174. Salamin ng Tagumpay
  Kahulugan: Paraan ng pagpapakita ng ginhawa at tagumpay
  Halimbawa: Ang pag-akyat sa entablado ay salamin ng kanyang tagumpay.
 175. Tampok na Tadhana
  Kahulugan: Kilalang patutunguhan o destinasyon
  Halimbawa: Ang pagsusumikap sa trabaho ay patungo sa tampok na tadhana.
 176. Duyan ng Pangarap
  Kahulugan: Espasyo o panahon na inilalaan para sa mga pangarap
  Halimbawa: Ang scholarship ay duyan ng pangarap para sa mga estudyante.
 177. Hangin ng Inspirasyon
  Kahulugan: Inspirasyon o lakas na nagdadala ng positibong pagbabago
  Halimbawa: Ang panonood ng mga biograpiya ng mga bayani ay hangin ng inspirasyon.
 178. Patak ng Pagsikap
  Kahulugan: Maliit na hakbang o pagtatangkang magtagumpay
  Halimbawa: Ang bawat patak ng pagsikap ay nagdadala ng kita at tagumpay.

Konklusyon

NgatNang.Com – Ang mga sawikain ay naglalarawan ng karunungan at karanasan ng ating mga ninuno, nagbibigay buhay sa kahulugan ng mga katagang itinuturo ng mga matatanda. Sa 150+ halimbawa ng sawikain at kahulugan na ibinigay, lumitaw ang kahalagahan ng mga ito sa pagpapahayag ng mga leksyon sa buhay. Bawat sawikain ay nagdadala ng sariling mensahe, naglalaman ng payo, at nagpapakita ng mga pang-araw-araw na karanasan ng mga Pilipino. Ang pag-unawa sa mga sawikain ay hindi lamang pagpapamana ng tradisyon, kundi isang pagpapahayag ng kultura at pagpapalaganap ng mga aral na nagtataglay ng masalimuot na kaalaman at kabatiran.

Sa pag-aaral ng 150+ halimbawa ng sawikain at kahulugan, nabubukas ang ating isipan sa kahalagahan ng mga ito sa pagpapahayag ng mga pilosopiya at damdamin ng ating mga kababayan. Ang bawat isa ay may sariling kwento at kahulugan na nagpapayaman sa ating wika at kultura. Ang sawikain ay hindi lamang mga salita; ito’y mga gabay na nagdadala sa atin sa mas matalinong pag-unawa sa kahulugan ng ating sariling eksistensya.

Related posts