Salawikain: 260+ Mga Halimbawa ng Salawikain

Sa pahinang ito, ating tatalakayin ang salawikain, kasama ang mga halimbawa nito at kung paano ito may mahalagang bahagi sa edukasyon, partikular na sa mga paaralan. Ito ay naglalaman ng mga aral na nagbibigay ng pag-unawa sa iba’t ibang aspeto ng buhay, at naglalarawan kung bakit ito ay patuloy na isinusulong sa mga kabataan bilang bahagi ng kanilang pag-aaral.

Ang aming koleksyon ng salawikain o kasabihan ay may labing-tatlong pangunahing kategorya, tulad ng Salawikain o Kasabihan ukol sa Edukasyon, Wika, Buhay, Kabataan, Kaibigan, Kalikasan, Kalusugan, Katapatan, Pag-aaral, Pag-ibig, Paggalang, Pamilya, at Tagumpay. Sa kaharian ng mga salawikain, matutunan ninyo ang masusing pagsasanay ng pag-iisip at kahalagahan ng bawat kategorya. Huwag kalimutan ibahagi ang kaalaman na ito sa inyong mga kakilala para mas maging kamalayan ang kahalagahan ng mga salawikain.

Salawikain
Salawikain

Ano ang Salawikain

Ang Salawikain o kasabihan sa ating kultura ay naglalarawan ng mga aral at karanasan na itinatangi ng ating mga ninuno. Ito’y isang anyo ng sining na nagdadala ng malalim na kahulugan sa mga pang-araw-araw na gawain at pamumuhay ng mga Pilipino. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng mga parirala kundi mga gabay na naglalaman ng gintong aral na nagmumula sa matagal nang pagsusuri sa buhay at kultura ng ating bayan.

Bawat salawikain ay may taglay na payo ukol sa kabutihan ng asal, pagtitiwala sa kapwa, at pagmamahal sa bayan. Hindi lang ito nagbibigay-galang sa mga kaugalian, kundi naglalaman din ng mga pangkalahatang katotohanan at paalala tungkol sa kalikasan at ang kahalagahan ng pagsunod sa mga batas ng buhay.

Sa kabuuan, may 260+ halimbawa ng salawikain na handa ninyong tuklasin at pagmulan ng karunungan. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng parirala kundi mga gabay na maaari nating gamitin sa pang-araw-araw na buhay, nagbibigay daan upang mas mapagtibay ang ating pag-unlad at paglago bilang isang lipunan.

260+ Mga Halimbawa ng Salawikain

22 Salawikain tungkol sa Kalikasan

 1. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.
 2. Kung ano ang puno, siyang bunga.
 3. Sa mga puno, buhay ng kalikasan ay nakaangkla.
 4. Ang pagtatapon ng basura ay pagtapon sa sariling kagubatan.
 5. Sa ilog ng kagubatan, sumiklab ang kaharian ng buhay.
 6. Ang kagubatan ay yaman ng bansa, ito’y ating pangalagaan.
 7. Ang tubig na nagmula sa bukal ay ginto ng kalikasan.
 8. Huwag mong gawing tahanan ang likas na yaman, kundi bilang kaagapay.
 9. Ang hangin na dala ng puno ay sariwang hinga ng kalikasan.
 10. Ang bawat dahon ng puno ay isang tibay ng kinabukasan.
 11. Bilang halaman, huwag maging bulag sa pangangailangan ng kalikasan.
 12. Ang kalikasan ay parang puso, kailangan itong alagaan upang magtagumpay.
 13. Sa likas na yaman, ang kayamanan ay di lang kita kundi pagmamahal at pangangalaga.
 14. Ang mga hayop sa gubat, mga kapatid sa likas na yaman.
 15. Ang pag-aalaga sa kalikasan ay tanda ng pag-aalaga sa sarili.
 16. Kung gusto mong makatulong sa kalikasan, simulan sa simpleng pagtatapon ng basura.
 17. Ang bawat insekto ay may papel sa ekosistema, kahit maliliit, may malaking kontribusyon.
 18. Sa malinis na kagubatan, mabubuhay ang kaharian ng mga hayop.
 19. Ang puno ay parang kandila, nagbibigay liwanag sa dilim ng kagubatan.
 20. Huwag hayaang mawala ang kagandahan ng kalikasan sa kamay ng kapabayaan.
 21. Ang malinis na tubig ay pangunahing pangangailangan ng lahat ng nilalang.
 22. Ang kagubatan ay hindi lang pook ng mga hayop, kundi tahanan ng kalusugan ng kalikasan.

23 Salawikain tungkol sa Wika

 1. Ang wika ay parang ilaw, nagbibigay liwanag sa landas ng kaalaman.
 2. Sa bawat salita, nagbubukas ang pinto ng karunungan.
 3. Ang wika ay kayamanan ng bansa, ito’y dapat ingatan at pahalagahan.
 4. Ang mga salitang mahirap intindihin ay nagdadala ng makabagong aral.
 5. Sa wastong paggamit ng wika, nangunguna ang bansa sa larangan ng edukasyon.
 6. Ang bawat letra ng alpabeto ay hakbang tungo sa mas malalim na kaisipan.
 7. Sa bawat salitang binibitiwan, may kasamang responsibilidad sa lipunan.
 8. Ang wika ay tulay ng pag-unawa sa pagitan ng iba’t ibang kultura.
 9. Bawat wika ay may sariling kahulugan, subalit sa pagkakaisa, nagkakaroon ng malasakit.
 10. Ang malikhain na paggamit ng wika ay tila isang pintura na nagbibigay saya sa puso.
 11. Ang wika ay parang puno, dumarami at lumalago kapag binibigyan ng sapat na pangangalaga.
 12. Ang salitang may malasakit ay kagiliw-giliw pakinggan, kahit anong wika pa.
 13. Sa bawat wika, may iba’t ibang kulay ng kaisipan na nagpapayaman sa ating kaalaman.
 14. Ang wika ay hindi lamang sagisag, kundi kasangkapan sa pagtataguyod ng kultura.
 15. Sa tamang paggamit ng wika, nailalarawan ang kahalagahan ng bawat pananaw.
 16. Ang wika ay parang awit, nagdadala ng damdamin at nagpapalaya ng diwa.
 17. Sa pagpapahalaga sa wika, nangunguna ang bansa sa pag-unlad at pagsulong.
 18. Ang wika ay tulad ng puno ng agham, nagbubunga ng kahusayan at kaalaman.
 19. Ang pagmamahal sa sariling wika ay pagpapahalaga sa sariling identidad.
 20. Ang bawat salitang ibinubukas ay pinto ng mas malalim na pang-unawa sa mundo.
 21. Ang wika ay yaman na hindi nabubuwisit, kundi nagbibigay saysay sa ating buhay.
 22. Ang pagtatangi sa wika ay tanda ng respeto sa kasaysayan ng bayan.
 23. Sa bawat wika, may kwento ng pag-usbong, tagumpay, at pagmamahalan.

24 Salawikain tungkol sa Pag-ibig

 1. Sa pag-ibig, ang puso’y nagiging tagapagsalaysay ng totoong damdamin.
 2. Ang pagmamahal ay parang halaman, kailangan ng maayos na pag-aalaga.
 3. Ang tunay na pag-ibig ay walang kondisyon at walang hanggahan.
 4. Sa pag-ibig, ang kasalukuyan at hinaharap ay nagiging iisang panaginip.
 5. Ang puso na puno ng pag-ibig ay tila bulaklak na laging bukas sa sikat ng araw.
 6. Ang pag-ibig ay parang lihim na aklat, dapat mabuksan ng may pag-unawa.
 7. Sa pag-ibig, ang tibay ay matatagpuan sa pagtanggap ng mga pagkukulang.
 8. Ang pag-ibig ay parang musika, masarap pakinggan kapag harmonya ang nararamdaman.
 9. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay inspirasyon para maging mas mabuting tao.
 10. Sa pag-ibig, ang sakripisyo ay nagiging matamis na halaga ng pagmamahal.
 11. Ang pag-ibig ay parang bituin, mas nagiging makulay sa madilim na gabi.
 12. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa dami, kundi sa kalaliman ng damdamin.
 13. Sa pag-ibig, ang simpleng mga sandali ay nagiging mga mahalagang alaala.
 14. Ang pag-ibig ay parang kape, masarap pag mainit at timpladong tama.
 15. Ang tunay na pag-ibig ay naglalaho ang pag-asa sa mga masalimuot na panahon.
 16. Sa pag-ibig, ang pag-unawa ay nagiging susi sa matagumpay na relasyon.
 17. Ang pag-ibig ay parang rosas, may mga tinik pero maganda pa rin.
 18. Ang pag-ibig ay tila agos ng ilog, walang puwang sa pagkakaroon ng takot.
 19. Sa pag-ibig, ang pag-aaruga ay nagiging pundasyon ng matibay na pagsasama.
 20. Ang tunay na pag-ibig ay nagtataglay ng lakas na labanan ang lahat ng hamon.
 21. Ang pag-ibig ay parang paglalakbay, mas magaan kapag may kasamang pagmamahalan.
 22. Sa pag-ibig, ang tiyaga ay nagiging haligi ng matagumpay na pagmamahalan.
 23. Ang pag-ibig ay tila kandila, nagbibigay liwanag sa madilim na panahon.
 24. Sa pag-ibig, ang pagbibigayan ay nagiging pundasyon ng tunay na kaligayahan.

22 Salawikain tungkol sa Kaibigan

 1. Sa kaibigan, tiyak ang kasayaan, pero dapat din maging handa sa mga pagsubok.
 2. Ang tunay na kaibigan ay parang bituin, laging nariyan kahit madilim na gabi.
 3. Ang kaibigan ay parang lihim na kagubatan, may mga pahina na dapat i-explore.
 4. Sa kaibigan, mas nararamdaman ang init kahit sa malamig na panahon.
 5. Ang kaibigan ay parang bulaklak, dapat alagaan at pahalagahan.
 6. Ang tunay na kaibigan ay hindi naglalaho kahit anong unos ang dumating.
 7. Sa kaibigan, ang pagsuporta ay tila hangin na patuloy na dumadaloy.
 8. Ang kaibigan ay parang araw, nagdadala ng liwanag sa bawat araw ng buhay.
 9. Sa kaibigan, ang tibay ay nakikita sa pagtulong at pag-angat sa oras ng pangangailangan.
 10. Ang tunay na kaibigan ay parang musika, nagbibigay saya sa bawat sandali.
 11. Sa kaibigan, ang pagpapasensya ay tila bulwagan ng matiwasay na pagsasama.
 12. Ang kaibigan ay parang gatas, laging sariwa at hindi napapanis.
 13. Ang tunay na kaibigan ay hindi nag-iisa, kundi laging kaagapay sa bawat hakbang.
 14. Sa kaibigan, ang mga pangako ay parang batong hindi naglalaho.
 15. Ang kaibigan ay parang bintana, nagbubukas ng mas maraming tanawin sa buhay.
 16. Sa kaibigan, ang mga sikreto ay parang pabango, dapat itinatago nang maayos.
 17. Ang tunay na kaibigan ay parang lalim ng karagatan, puno ng mga hiwaga at yaman.
 18. Sa kaibigan, ang pagtanggap ay nagiging tulay sa pagitan ng magkaibang mundo.
 19. Ang kaibigan ay parang bulalakaw, dumarating nang bigla at nagdadala ng saya.
 20. Sa kaibigan, ang pagbibigay ng tamang payo ay tila ilaw na nagpapailaw sa daang tama.
 21. Ang tunay na kaibigan ay parang sining, laging nagbibigay ng inspirasyon.
 22. Sa kaibigan, ang pag-aaruga ay tulad ng init ng sikat ng araw, laging nagbibigay saya at init sa puso.

25 Salawikain tungkol sa Edukasyon

 1. Ang edukasyon ay parang ilaw, nagbibigay liwanag sa landas ng kaalaman.
 2. Sa edukasyon, ang pag-aaral ay susi sa pag-unlad ng isang tao.
 3. Ang edukasyon ay parang puno, nagbibigay lilim sa mainit na landas ng buhay.
 4. Sa edukasyon, ang bawat pahina ng libro ay pinto sa mas malalim na kaalaman.
 5. Ang edukasyon ay hindi lamang pangakatawan, kundi pangkalahatan ng pag-unlad.
 6. Sa edukasyon, ang guro ay tila puno ng bunga na nagbibigay ng karunungan.
 7. Ang edukasyon ay parang kahoy, dumarami at lumalago kapag may sapat na pag-aalaga.
 8. Sa edukasyon, ang pag-unawa ay nagiging susi sa matagumpay na pag-aaral.
 9. Ang edukasyon ay parang tahanan, nagbibigay proteksyon at pundasyon sa pangarap.
 10. Sa edukasyon, ang kaalaman ay hindi nagtatangi sa estado ng buhay.
 11. Ang edukasyon ay parang simbahan, lugar ng pagsamba sa kaalaman at karunungan.
 12. Sa edukasyon, ang puso at isipan ay nagiging bukas sa mas malalim na kaalaman.
 13. Ang edukasyon ay tulad ng alon, patuloy na dumadapo sa baybayin ng kaharian ng karunungan.
 14. Sa edukasyon, ang bawat hakbang ay hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan.
 15. Ang edukasyon ay parang halaman, kailangan ng tamang lupa para lumago.
 16. Sa edukasyon, ang pag-aaral ay parang pagtatanim ng binhi, nagbubunga sa tamang panahon.
 17. Ang edukasyon ay tila tanglaw sa dilim ng kamangmangan.
 18. Sa edukasyon, ang bawat guhit ng chalk ay nagiging pintura ng hinaharap.
 19. Ang edukasyon ay parang ilog, nagdadala ng buhay sa mga ilalim ng karagatan ng kawalan.
 20. Sa edukasyon, ang puso ay nagiging instrumento ng mas mataas na pag-unlad.
 21. Ang edukasyon ay parang halakhak, nagdadala ng ligaya at kaalaman.
 22. Sa edukasyon, ang bawat tanong ay tila susi sa lihim na yaman ng kaalaman.
 23. Ang edukasyon ay parang korona, nagbibigay dangal sa kaharian ng karunungan.
 24. Sa edukasyon, ang bawat guro ay tila alitaptap na nagbibigay liwanag sa dilim.
 25. Ang edukasyon ay parang butil ng bigas, nagbibigay buhay at lakas sa bawat katawan.

21 Salawikain tungkol sa Katapatan

 1. Sa katapatan, natatagpuan ang pundasyon ng matibay na pagkakaibigan.
 2. Ang taong tapat ay tila bato, di kahit bagyo ng pang-uuto ay mababalaho.
 3. Sa katapatan, nagiging malinaw ang daan patungo sa kapanatagan ng loob.
 4. Ang taong tapat ay parang halaman, laging nagbibigay buhay sa kapaligiran.
 5. Sa katapatan, nakakamtan ang respeto at tiwala ng iba.
 6. Ang taong tapat ay parang puting papel, di mabilang ang halaga.
 7. Sa katapatan, nagiging matatag ang pundasyon ng samahan.
 8. Ang taong tapat ay parang ilog, laging dumadaloy ng malinaw na kahulugan.
 9. Sa katapatan, natatamasa ang tunay na kapayapaan sa puso.
 10. Ang taong tapat ay parang bituin, laging nagbibigay ilaw sa madilim na gabi.
 11. Sa katapatan, nabubuo ang pundasyon ng matibay na relasyon.
 12. Ang taong tapat ay parang gintong aral, nagdadala ng kahulugan sa buhay.
 13. Sa katapatan, natatangi ang halaga ng isang tao sa lipunan.
 14. Ang taong tapat ay parang lighthouse, nagbibigay gabay sa daang tama.
 15. Sa katapatan, hindi nagkakaroon ng lugar ang pang-aapi.
 16. Ang taong tapat ay parang bubog, nagtatagal kahit sa pinakamabigat na hamon.
 17. Sa katapatan, nagiging mas malinaw ang pangarap at layunin sa buhay.
 18. Ang taong tapat ay parang puno, nagbibigay lilim at sariwang hangin sa lipunan.
 19. Sa katapatan, nakakamtan ang galang at pagpapahalaga ng iba.
 20. Ang taong tapat ay parang gintong tala, nagbibigay kakaibang kinang sa buhay.
 21. Sa katapatan, nagiging mahusay ang paglalakbay sa landas ng buhay.

23 Salawikain tungkol sa Tagumpay

 1. Sa tagumpay, ang pagtitiyaga ay nagiging pangunahing susi sa pinto ng kapanagumpayang bukas.
 2. Ang tagumpay ay parang prutas, tamis ng bunga ay bunga ng matiyagang pag-aalaga.
 3. Sa tagumpay, ang bawat pagkatalo ay tila hakbang patungo sa mas mataas na tagumpay.
 4. Ang tagumpay ay parang puno ng niyog, mas matamis kapag pinaghirapan.
 5. Sa tagumpay, ang sipag at tiyaga ay nagiging haligi ng tagumpay.
 6. Ang tagumpay ay parang umaga, laging dumarating pagkatapos ng dilim ng gabi.
 7. Sa tagumpay, ang pag-aaral ay nagiging haligi ng kaalaman at kahusayan.
 8. Ang tagumpay ay parang bulaklak, naglalabas ng ganda pagkatapos ng maayos na pagsasanay.
 9. Sa tagumpay, ang bawat pagod ay nagiging investment sa magandang kinabukasan.
 10. Ang tagumpay ay parang gintong medalya, iginigiit sa gitna ng malakas na laban.
 11. Sa tagumpay, ang bawat hirap ay nagiging kwento ng tagumpay.
 12. Ang tagumpay ay parang malinis na salamin, nagpapakita ng magandang likas yaman.
 13. Sa tagumpay, ang pangarap ay nagiging mas matalino at mas malapit na abutin.
 14. Ang tagumpay ay parang pag-ibig, nagbibigay saya sa puso at kahulugan sa buhay.
 15. Sa tagumpay, ang kasipagan ay nagiging kaagapay sa bawat pag-akyat ng hagdang-hagdang hagdang.
 16. Ang tagumpay ay parang araw, nagbibigay liwanag sa masalimuot na landas.
 17. Sa tagumpay, ang pangarap ay nagiging mithiin na nagiging realidad.
 18. Ang tagumpay ay parang ulap, minsan ay madilim, ngunit sa huli, lilinaw din.
 19. Sa tagumpay, ang pagtutok sa layunin ay nagiging direksyon sa biyahe ng buhay.
 20. Ang tagumpay ay parang korona, nagbibigay ng dangal at respeto sa buhay.
 21. Sa tagumpay, ang bawat paglakad ay pagtahak sa landas ng ginhawa.
 22. Ang tagumpay ay parang pagsilang ng bagong araw, nagdadala ng pag-asa at liwanag.
 23. Sa tagumpay, ang pagtanggap sa mga pagkatalo ay nagiging hakbang patungo sa mas malaking tagumpay.

22 Salawikain tungkol sa Kabataan

 1. Ang kabataan ay parang binhi, dapat itanim sa lupa ng tamang aral.
 2. Sa kabataan, ang sipag at tiyaga ay nagiging yaman sa hinaharap.
 3. Ang kabataan ay parang sanga ng puno, mabilis lumaki kapag maayos ang pag-aalaga.
 4. Sa kabataan, ang pag-aaral ay tila ilaw na nagbibigay liwanag sa kinabukasan.
 5. Ang kabataan ay parang kandila, dapat itinutok sa tamang direksyon ng pangarap.
 6. Sa kabataan, ang pagkakamali ay tila patak ng ulan, nagpapabunga sa lupa ng karanasan.
 7. Ang kabataan ay parang bubog, dapat ingatan at pahalagahan.
 8. Sa kabataan, ang pagiging handa sa pagtanggap ng mga pagkukulang ay nagiging pundasyon ng pag-unlad.
 9. Ang kabataan ay parang lihim na yaman, dapat alagaan at pahalagahan.
 10. Sa kabataan, ang pagbibigay halaga sa oras at pag-unlad ay nagiging tagumpay.
 11. Ang kabataan ay parang halakhak, nagdadala ng kasayahan at pag-asa sa buhay.
 12. Sa kabataan, ang pag-aalaga sa kalikasan ay nagiging tunguhing matuwid.
 13. Ang kabataan ay parang ilog, nagdadala ng kahulugan sa pag-agos ng panahon.
 14. Sa kabataan, ang pagtutok sa edukasyon ay nagiging tulay sa mas magandang kinabukasan.
 15. Ang kabataan ay parang pag-ibig, nagdudulot ng saya at pag-asa.
 16. Sa kabataan, ang pagtanggap ng responsibilidad ay nagiging pundasyon ng pagiging lider.
 17. Ang kabataan ay parang kwento, nagdadala ng pag-asa sa bawat pahina ng buhay.
 18. Sa kabataan, ang pagtangkilik sa sariling produkto ay nagiging suporta sa bayan.
 19. Ang kabataan ay parang bulaklak, nagbubukadkad sa tamang kapanahunan.
 20. Sa kabataan, ang pagiging matapat sa sarili ay nagiging pagtahak sa landas ng tagumpay.
 21. Ang kabataan ay parang kahoy, dapat lumaki ng may matibay na pundasyon.
 22. Sa kabataan, ang pagtanggap sa kaibahan ng iba ay nagiging pundasyon ng makatarungan at makatao.

24 Salawikain tungkol sa Pag-aaral

 1. Sa pag-aaral, ang sipag at tiyaga ay nagsisilbing gabay tungo sa tagumpay.
 2. Ang pag-aaral ay parang pagsasanay, nagbubukas ng mas maraming pintuan ng kaalaman.
 3. Sa pag-aaral, ang bawat tanong ay tila susi sa kaharian ng kamalayan.
 4. Ang pag-aaral ay parang pag-akyat ng hagdang-hagdang hagdang, hakbang ang bawat leksyon.
 5. Sa pag-aaral, ang guro ay tila ilaw na nagbibigay liwanag sa landas ng kahusayan.
 6. Ang pag-aaral ay parang pagtatanim ng binhi, nagbubunga sa tamang panahon ng pagsusumikap.
 7. Sa pag-aaral, ang pag-unlad ay nagiging laging kasama sa bawat hakbang.
 8. Ang pag-aaral ay parang paglalakbay, mas magaan kapag may kasamang kasaysayan.
 9. Sa pag-aaral, ang kahusayan ay nagiging lihim ng matagumpay na buhay.
 10. Ang pag-aaral ay parang pagtuturo ng orasan, nagtatakda ng tamang panahon at takdang gawain.
 11. Sa pag-aaral, ang bawat libro ay tila kaharian ng mga alamat at karunungan.
 12. Ang pag-aaral ay parang paglalangoy, mas maganda kapag may mga bagong natutunan.
 13. Sa pag-aaral, ang pagsusumikap ay nagiging lunas sa mga hamon ng buhay.
 14. Ang pag-aaral ay parang pagsusundalo, nagbubuo ng matibay na depensa laban sa kawalan ng kaalaman.
 15. Sa pag-aaral, ang bawat kakulangan ay nagiging hamon upang maging mas mahusay.
 16. Ang pag-aaral ay parang musika, nagbibigay saya sa bawat nota ng kahusayan.
 17. Sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng pangarap ay nagiging direksyon ng tagumpay.
 18. Ang pag-aaral ay parang pagtatayo ng gusali, nag-uumpisa sa pundasyon ng kaalaman.
 19. Sa pag-aaral, ang bawat pagsisikap ay nagiging haligi ng pangarap na matupad.
 20. Ang pag-aaral ay parang pagtatrabaho, nagdadala ng biyayang nagmumula sa kahusayan.
 21. Sa pag-aaral, ang pagiging bukas sa bagong ideya ay nagiging yaman ng kaisipan.
 22. Ang pag-aaral ay parang pag-akyat ng bundok, masakit man sa una, ngunit mas maganda ang tanawin sa tuktok.
 23. Sa pag-aaral, ang bawat kaalaman ay nagiging pangunahing yaman ng isang tao.
 24. Ang pag-aaral ay parang pagtuturo ng pusa, may mga bagay na dapat tuklasin at aralin.

24 Salawikain tungkol sa Pamilya

 1. Ang pamilya ay parang pugad ng ibon, puno ng pagmamahal at suporta.
 2. Sa pamilya, ang pagkakaisa ay nagiging matibay na pundasyon ng tagumpay.
 3. Ang pamilya ay parang bulwagan, nagbibigay ng proteksyon sa gitna ng unos.
 4. Sa pamilya, ang pagtutulungan ay nagiging sandata sa laban ng buhay.
 5. Ang pamilya ay parang alon, laging nagdadala ng masigla at pag-asa.
 6. Sa pamilya, ang pag-aaruga ay nagiging ilaw sa madilim na landas ng buhay.
 7. Ang pamilya ay parang puno, dumarami at lumalago kapag pinagsasama-sama.
 8. Sa pamilya, ang pagmamahalan ay tila nagbibigay init sa malamig na panahon.
 9. Ang pamilya ay parang lihim na yaman, dapat itago at pahalagahan.
 10. Sa pamilya, ang pag-unawa ay nagiging pondo ng mapayapang pamumuhay.
 11. Ang pamilya ay parang pag-ulan, nagtatanggal ng uhaw sa puso at kaluluwa.
 12. Sa pamilya, ang bawat pagtatanggol ay nagiging armadong tagapagtanggol.
 13. Ang pamilya ay parang taniman, nagbubunga ng pagmamahal at pagpapahalaga.
 14. Sa pamilya, ang pagtitiyaga ay nagiging haligi ng matagumpay na samahan.
 15. Ang pamilya ay parang kwento, laging may masalimuot na pahina at masayang kabanata.
 16. Sa pamilya, ang pagkakaroon ng magandang halimbawa ay nagiging inspirasyon.
 17. Ang pamilya ay parang lihim na gubat, may mga pahina na dapat lamang pagtaguan.
 18. Sa pamilya, ang pagpapatawad ay nagiging susi sa kapayapaan at pagkakaisa.
 19. Ang pamilya ay parang pag-ibig, nagbibigay saysay sa bawat araw ng buhay.
 20. Sa pamilya, ang pagmamahalan ay nagiging bituin sa gitna ng dilim ng kagubatan.
 21. Ang pamilya ay parang araw, nagbibigay liwanag sa buhay ng bawat isa.
 22. Sa pamilya, ang pagiging tapat sa isa’t isa ay nagiging haligi ng matatag na relasyon.
 23. Ang pamilya ay parang lihim na ilog, may mga likas yaman na dapat ingatan at alagaan.
 24. Sa pamilya, ang pag-aalaga ay nagiging haligi ng matagumpay na pamumuhay.

23 Salawikain tungkol sa Kalusugan

 1. Sa kalusugan, ang pagtutok ay nagiging pangunahing yaman ng buhay.
 2. Ang kalusugan ay parang puno, dapat alagaan at palakihin sa pamamagitan ng masustansiyang pamumuhay.
 3. Sa kalusugan, ang bawat hakbang ay nagiging investment sa pangmatagalan.
 4. Ang kalusugan ay parang lihim na kagubatan, may mga pahina na dapat alamin at pangalagaan.
 5. Sa kalusugan, ang pag-aalaga sa katawan ay nagiging haligi ng masiglang pamumuhay.
 6. Ang kalusugan ay parang ilog, patuloy na dumadaloy ng kasiyahan sa bawat bahagi ng katawan.
 7. Sa kalusugan, ang tamang nutrisyon ay nagiging sandata sa laban ng buhay.
 8. Ang kalusugan ay parang taniman, nagbibunga ng malusog na pangangatawan sa tamang pangangalaga.
 9. Sa kalusugan, ang bawat galang pangangailangan ay nagiging bahagi ng maayos na pamumuhay.
 10. Ang kalusugan ay parang lihim na batis, puno ng sariwang tubig na nagpapalakas ng pangangatawan.
 11. Sa kalusugan, ang regular na ehersisyo ay nagiging lakas sa pang-araw-araw na gawain.
 12. Ang kalusugan ay parang lihim na paru-paro, nagdadala ng kagandahan at ginhawa sa buhay.
 13. Sa kalusugan, ang tamang pahinga ay nagiging rejuvenation ng katawan at isipan.
 14. Ang kalusugan ay parang kalsada, mas madali at mas mabilis ang biyahe kapag maayos ang kalagayan.
 15. Sa kalusugan, ang pag-iwas sa masamang bisyo ay nagiging tagumpay sa laban ng buhay.
 16. Ang kalusugan ay parang sining, nagbibigay kulay at ganda sa bawat araw ng buhay.
 17. Sa kalusugan, ang bawat karanasan ay nagiging leksyon tungo sa mas malusog na pamumuhay.
 18. Ang kalusugan ay parang bundok, masarap akyatin kapag handa ang katawan at isipan.
 19. Sa kalusugan, ang pagkakaroon ng malusog na kapaligiran ay nagiging susi sa kapanatagan.
 20. Ang kalusugan ay parang himpapawid, nagbibigay buhay at lakas sa bawat hinga.
 21. Sa kalusugan, ang pagiging maingat sa kalusugan ng kapwa ay nagiging bahagi ng malasakit.
 22. Ang kalusugan ay parang araw, nagbibigay liwanag sa bawat pag-asa at pangarap.
 23. Sa kalusugan, ang pagmamahal sa sarili ay nagiging pundasyon ng maayos na pamumuhay.

Konklusyon

NgatNang.Com – Sa pagtalima sa mga salitang katuwang ng Salawikain: 260+ Mga Halimbawa ng Salawikain, lumulutang ang kahalagahan ng tradisyonal na karunungan sa Pilipinas. Ang salawikain, na nagtataglay ng mga gintong aral, ay nagiging ilaw sa landas ng pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagsusuri sa labing-tatlong kategorya tulad ng Edukasyon, Wika, Buhay, Kabataan, Kaibigan, Kalikasan, Kalusugan, Katapatan, Pag-aaral, Pag-ibig, Paggalang, Pamilya, at Tagumpay, nabubuklod ng mga salawikain ang sambayanan at nagiging mga gabay sa pag-usbong ng isang masiglang kultura. Ang pag-aaral at pagmumulat sa kahalagahan ng mga ito ay nag-aambag sa pagpapayaman ng kaalaman at pag-unlad ng bawat indibidwal, nagbubunga ng pagpapahalaga sa ating kasaysayan at kultura.

Sa pangkalahatan, ang Salawikain: 260+ Mga Halimbawa ng Salawikain ay naglalaman ng mga di-mabilang na pilosopiya ng buhay na nagdadala ng inspirasyon at kaalaman. Ito’y nagpapakita ng yaman ng ating kultura at pagkakakilanlan, nagtuturo ng tamang asal, at nag-aambag sa mas mataas na antas ng kamalayan ng bawat isa. Sa pagpapakita ng kahalagahan ng edukasyon, pagmamahal sa pamilya, at pagtangkilik sa sariling wika, lumulutang ang kakanyahan ng Salawikain na nagiging pangunahing bahagi ng pagpapayaman sa ating mga ugali at pag-uugma sa mas makabuluhan at makatarunganang lipunan.

Related posts