Ng at Nang: Kahulugan, Pagkakaiba, Paano, Halimbawa at Kailan Ginagamit

Sa kasalukuyang panahon, marami sa atin ang patuloy na nahihirapan sa tamang paggamit ng mga salitang “ng” at “nang” sa wikang Filipino. Ito’y nagdudulot ng mga pagkakamali sa kanilang paggamit, kung kaya’t mahalagang malaman ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ang layunin ng artikulong ito ay ipaalam sa mga mambabasa kung paano dapat tamang gamitin ang “ng” at “nang.” Magsisilbing gabay ang artikulo upang maiwasan ang mga maling paggamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan.

Ng At Nang
Ng At Nang

Sa paglalahad ng mga halimbawa at paliwanag, malinaw na mabibigyang-diin ang wastong paggamit ng “ng” at “nang” sa iba’t ibang konteksto. Mahalaga na maging mabusisi sa pagsulat at pakikipag-usap upang mas mapadali ang pag-unawa at maiwasan ang anumang pagkakamaling linguistikong maaaring maganap. Sa pamamagitan ng artikulong ito, inaasahang magiging handa at mas maging kumpiyansa ang mga mambabasa sa wastong paggamit ng mga salitang ito sa Filipino.

Kahulugan Ng At Nang

Kahulugan Ng At Nang
Kahulugan Ng At Nang

Sa wikang Tagalog, ang mga salitang “Ng” at “Nang” ay dalawang panghalip na panaklaw na karaniwang ginagamit upang magbigay-kahulugan sa isang pangungusap o pangungusap na walang direktang pandiwa. Bukod sa kanilang pagiging panghalip na panaklaw, may mga espesyal na gamit ang bawat isa na nagbibigay ng malinaw na pagkakaiba sa kanilang paggamit.

Ang salitang “at” ay karaniwang ginagamit upang mag-ugnay ng mga ideya o mga bagay na magkasama sa isang pangungusap. Ito ay isang panghalip na panaklaw na maaaring katumbas ng “and” sa Ingles. Halimbawa, “Umuwi ako at nagpahinga” o “Kumain kami at nanood ng pelikula.”

Samantalang ang salitang “nang” ay ginagamit upang magbigay ng pagtukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o kilos. Ito ay isang panghalip na panaklaw na maaaring katumbas ng “when” o “so that” sa Ingles, depende sa konteksto. Halimbawa, “Pumasok ako nang magbukas ang pinto” o “Gumising siya nang maaga upang magluto.”

Sa kabila ng kanilang pagiging panghalip na panaklaw, mahalagang tandaan na maaaring may iba pang kahulugan ang mga salitang ito depende sa kanilang konteksto. Bilang mga mananaliksik ng wika, mahalagang pag-aralan at maunawaan ang malalim na kahulugan at paggamit ng mga salitang ito upang maiwasan ang pagkakamali sa kanilang paggamit sa mga pangungusap.

Pagkakaiba ng Ng at Nang at Wastong Paggamit Nito

Pagkakaiba ng Ng at Nang at Wastong Paggamit Nito
Pagkakaiba ng Ng at Nang at Wastong Paggamit Nito

Sa wikang Filipino, maraming mga salitang maaaring magdulot ng pagkakalito dahil sa kanilang magkakatulad na tunog o pagsulat. Dalawa sa mga halimbawa nito ay ang mga pang-ukol na “ng” at pang-abay na “nang.”

Ang salitang “ng” ay kadalasang ginagamit upang ipakita ang relasyon ng dalawang salita sa loob ng pangungusap. Ito ay maaaring magdulot ng pagmamay-ari o pagkakaroon. Halimbawa, “Ang tula ng bata” ay nangangahulugang ang tula ay pag-aari ng bata. Ang “ng” ay nagpapakita rin ng kaugnayan ng dalawang bagay sa isang tiyak na oras o panahon. Halimbawa, “Lumabas ako ng bahay” ay nangangahulugang ako ay lumabas ng bahay sa isang partikular na panahon.

Sa kabilang banda, ang salitang “nang” ay isang pang-abay na karaniwang ginagamit upang magbigay-diin sa layon o resulta ng pangungusap. Ito ay nagpapahiwatig ng intensyon o dahilan ng isang kilos o pangyayari. Halimbawa, “Tumakbo siya nang mabilis” ay nangangahulugang tumakbo siya nang may kagyat na intensyon o kailangang mabilisan.

Sa pagsusuri ng mga halimbawa, maaaring mapansin na ang “ng” ay pang-ukol na nag-uugnay ng dalawang bahagi ng pangungusap, habang ang “nang” ay pang-abay na nagbibigay-diin sa paraang ginawa ang kilos o naganap ang pangyayari.

Mga Halimbawa ng Pagkakamali sa Paggamit ng Ng at Nang

Mga Halimbawa ng Pagkakamali sa Paggamit ng Ng at Nang
Mga Halimbawa ng Pagkakamali sa Paggamit ng Ng at Nang

1. Ang pagsusulat ng pangalan o panghalip ay ginagawa gamit ang “ng” kapag sinusundan ito ng isang pangngalan o panghalip.

 • Nagsuot ng sapatos si Abby.
 • Sinunod niya ang utos ng Diyos.
 • Nahagip ng aking kamay ang bola.
 • Bumili ng bagong cellphone si Ben.
 • Binasa ng guro ang tula ni Juan.
 • Tumawid ng kalsada ang matandang babae.
 • Inawit ng choir ang magandang awitin.
 • Dinala ng kapatid ko ang masarap na pagkain.
 • Iniwan ng kotse ang bahay nang maaga.

2. Nasa ikalawang posisyon, gumagamit rin ng “ng” kapag ang sumusunod na salita ay isang pang-uri.

 • Kumakain ng malaking bayabas si Max.
 • Nakakuha ng mahabang isda si Imee.
 • Nagsusulat ng magandang tula si Peter.
 • Naglalaro ng masayang laro si John.
 • Kumakanta ng maganda at malakas si Mia.
 • Tumatakbo ng mabilis at matagal si Marco.
 • Sumasayaw ng magaling at maganda si Kate.
 • Nag-aaral ng mabuti at masipag si Emily.
 • Nagtuturo ng maraming bagong kaalaman si Teacher Tina.
 • Nagbabasa ng maraming aklat at babasahin si Alex.

3. Nasa ikatlong posisyon, ginagamit din ang “ng” kapag ang sumusunod na salita ay pang-uring pamilang.

 • Sumulat siya ng sampung tula para sa pamilya.
 • Bumili kami ng apat na sako ng bigas sa palengke.
 • Kumuha si Alex ng dalawang kahon ng kendi sa tindahan.
 • Nakinig kami ng tatlong awitin ng paboritong banda.
 • Inabot ng limang oras ang biyahe pauwi dahil sa trapik.
 • Naglakad si Ana at Ben ng limang kilometro sa bundok.
 • Umattend ako ng dalawang seminar sa loob ng isang linggo.
 • Nagsulat sila ng sampung pangalan para sa raffle draw.
 • Bumili si Mama ng dalawang bagong damit para sa kanyang anak.

4. Nasa ika-apat na posisyon, ginagamit ang “ng” upang magpahiwatig ng pagmamay-ari ng isang bagay o katangian.

 • Itinago ni Jake ang gamit niyang bag kasi bag iyon ng kanyang ate.
 • Sinusuot ni Tina ang damit na iyon dahil damit iyon ng kanyang lola.
 • Iniingatan ni Alex ang kanyang lapis dahil lapis iyon ng kanyang best friend.
 • Ang halik ng magulang ay karaniwang mapagmahal.
 • Nakinig siya sa mga payo ng kanyang guro dahil payo iyon ng kanyang mentor.
 • Pinanood namin ang pelikulang iyon dahil pelikula iyon ng aming paboritong direktor.
 • Inalagaan niya ang kanyang alaga dahil alaga iyon ng kanyang kaibigan.
 • Inabot niya ang perang ibinigay ng kanyang tita dahil pera iyon ng kanyang ninang.

5. Nasa huling posisyon, ginagamit ang “ng” bilang pananda sa tagaganap ng pandiwa sa tinig balintiyak.

 • Tinulungan ng binata ang taong may kapansanan upang makatawid sa kalsada.
 • Inabot ng bata ang laruan sa kaibigang may kaarawan.
 • Pinakain ng nanay ang sanggol na mayroong gutom.
 • Kinuha ng lalaki ang pitaka ng matanda upang ibalik sa kanya.
 • Nilagyan ng guro ng marka ang mga pagsusulit ng mga mag-aaral.
 • Inasikaso ng kapatid ang maliit na kuto ng bunsong kapatid.
 • Binalot ng babae ng malambot na tela ang regalo para sa kaarawan ng kanyang kapatid.
 • Iniabot ng lalaki ang bulaklak sa kanyang kasintahan bilang regalo.
 • Sinilip ng bata sa bintana ang masayang selebrasyon sa kalsada.

Wastong Paggamit ng Nang at Mga Halimbawa

Wastong Paggamit ng Nang at Mga Halimbawa
Wastong Paggamit ng Nang at Mga Halimbawa

1. Una, ang “nang” ay nakatago sa gitna ng mga salitang-ugat, mga pawatas, o mga pandiwang inuulit ng dalawahan.

 • Luha nang luha (salitang-ugat)
 • Sipag nang sipag (pawatas)
 • Tumakbo nang tumakbo (pandiwa)
 • Sigaw nang sigaw (salitang-ugat)
 • Tiyaga nang tiyaga (pawatas)
 • Sumayaw nang sumayaw (pandiwa)
 • Dasal nang dasal (salitang-ugat)
 • Pagtitipid nang pagtitipid (pawatas)
 • Mag-aral nang mag-aral (pandiwa)
 • Umiiyak nang umiiyak (salitang-ugat)

2. Pangalawa, “pangawala,” ang “nang” ay umaakto bilang patunay sa paraan, dahilan, at oras ng kilos. Sumusunod ito sa mga pandiwa o mga pang-abay.

 • Nagbabasa nang tahimik ang mga bata. (sumasagot sa tanong na paano)
 • Umuwi si Ronald nang biglang umulan. (sumasagot sa tanong na kailan)
 • Pumunta sila sa palengke, nang bumili ng mga gulay. (sumasagot sa tanong na paano)
 • Natulog siya nang mahimbing, nang may kumalabit sa kanya. (sumasagot sa tanong na kailan)
 • Kumanta si Maria nang masigla, nang mayroong mga bisita sa bahay. (sumasagot sa tanong na bakit)
 • Nagluto siya nang masarap, nang maipakita ang kanyang kasanayan sa pagluluto. (sumasagot sa tanong na paano)
 • Bumili siya ng bagong damit nang masaya, nang magdiwang ng kanyang kaarawan. (sumasagot sa tanong na kailan)
 • Nagsalita siya nang mariin, nang marinig at maintindihan ng lahat ang kanyang sinasabi. (sumasagot sa tanong na bakit)
 • Naglalaro ang mga bata nang masaya, nang walang iniisip na problema. (sumasagot sa tanong na paano)

3. Ikatlo, ang “nang” ay ginagamit bilang kapalit ng pinagsamang “na at ang,” “na at ng,” o “na at na.”

 • Sukdulan Nang kahirapan ito. (Sukdulan Nang kahirapan ito.)
 • Isinarado Nang may-ari ang kanyang tindahan. (Isinarado Nang may-ari ang kanyang tindahan.)
 • Aralin mo Nang hindi nagrereklamo. (Aralin mo Nang hindi nagrereklamo.)
 • Nauubusan na Nang pasensya ang guro sa mga estudyante. (Nauubusan na Nang pasensya ang guro sa mga estudyante.)
 • Tumataas Nang husto ang presyo ng mga bilihin. (Tumataas Nang husto ang presyo ng mga bilihin.)
 • Nagpapakahirap Nang todo siya sa kanyang trabaho. (Nagpapakahirap Nang todo siya sa kanyang trabaho.)
 • Sumusunod Nang maayos ang bata sa mga utos ng magulang. (Sumusunod Nang maayos ang bata sa mga utos ng magulang.)
 • Kailangang mag-ipon Nang marami para sa kinabukasan. (Kailangang mag-ipon Nang marami para sa kinabukasan.)
 • Inaayos Nang marahan ang mga nasirang kagamitan. (Inaayos Nang marahan ang mga nasirang kagamitan.)
 • Nagtatrabaho Nang mabusisi ang mga engineers sa proyekto. (Nagtatrabaho Nang mabusisi ang mga engineers sa proyekto.)

4. Pang-apat, ginagamit ang “nang” bilang kasinunuran ng mga salitang “noong” at “upang” o “para.”

 • Nakatulog ako Nang (noong) siya ay dumating.
 • Mag-aral ka mabuti Nang (upang) makamit mo ang tagumpay.
 • Kumain ako Nang (noong) kumustahin mo ako sa telepono.
 • Dumayo sila Nang (noong) umaga sa malayo.
 • Maghugas ka ng kamay Nang (upang) hindi ka magkasakit.
 • Umakyat ako Nang (noong) nag-iingay ang mga ibon.
 • Sumayaw sila Nang (noong) may palabas sa paaralan.
 • Magtanim ka ng mga halaman Nang (upang) mapaganda mo ang iyong bakuran.
 • Umalis ako Nang (noong) umambon sa labas.
 • Mag-exercise ka Nang (upang) maging malakas at malusog.
 • Magpahinga ka Nang (upang) mapunan ang kakulangan ng tulog.
 • Nagsalita ako Nang (noong) huli naming nagkita.

Konklusyon

Sa kabuuan, napakahalaga ang wastong paggamit ng mga katagang “ng” at “nang” sa wika. Ang “ng” ay karaniwang ginagamit upang ipakita ang pagmamay-ari, kasamaan, o relasyon ng dalawang salita. Sa kabilang banda, ang “nang” ay nagpapakita ng pagbabago sa galaw, pangyayari, o kalagayan ng isang tao o bagay. Maging malinaw sa paggamit ng mga ito ay kritikal upang maiwasan ang pagkakamali sa pagsasalita at pagsulat, at upang mas maihayag nang eksakto ang ating mga saloobin.

Ang tamang pag-unawa sa pagkakaiba ng ng at nang¬†ay magdudulot ng mas malinaw at mas malakas na komunikasyon sa bawat pangungusap. Ito ay magiging napakahalaga sa anumang larangan, maging sa edukasyon, trabaho, o pang-araw-araw na talastasan. Sa ganitong paraan, maaari nating mas mapalalim ang ating ugnayan sa iba, at mas magiging mabisang tagapagpahayag ng ating mga kaisipan at damdamin. Ang pagtutok sa tamang paggamit ngng” at “nang” ay patunay na mahalaga ang pag-unawa sa bawat aspeto ng wika, at sa pamamagitan nito, nagiging mas makabuluhan at matalinong mga indibidwal tayo.